Anasayfa / Genel / Yazılımlar Hakkında Sayıştay Bulgusu

Yazılımlar Hakkında Sayıştay Bulgusu

Kurumun İç İmkânları ile Ürettiği Yazılımların Varlık Hesaplarında Takip Edilmemesi

TESPİT:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının kendi kaynakları ile ürettiği yazılımlara ilişkin giderler 260-Haklar Hesabına kaydedilmemiştir.

MEVZUAT:

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Kayıt zamanı, kamu gelir ve giderleri ile bütçe gelir ve giderlerinin yılı” başlıklı 16’ncı maddesinde;

“ (1) Bir ekonomik değer; yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir.

Aynı Yönetmelik’in “İç imkânlarla üretilen ”, varlıklar” başlıklı 20’nci maddesinde de; “ (1) Kamu idarelerinin bizzat kendi imkânlarıyla ürettikleri maddi ve maddi olmayan duran varlıkların üretimi için yapılan giderler, işlem tarihindeki maliyet bedeli üzerinden ilgili varlık hesaplarına kaydedilir. ” Hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer yandan, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 260 Haklar Hesabının niteliğinin açıklandığı, “Hesabın niteliği” başlıklı 210’uncu maddesinde ise;

“ (1) Bu hesap, bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılır. ” düzenlemesi bulunmaktadır.

SONUÇ:

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre, kamu idarelerinin kendi iç imkânları ile ürettikleri maddi ve maddi olmayan duran varlıkların üretimi için yaptıkları giderleri, işlem tarihindeki maliyet bedeli üzerinden ilgili varlık hesaplarına kaydetmeleri gerekmektedir.

İdarenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; Bilgi İşlem Daire Başkanlığının kendi iç imkânları ile ürettiği yaklaşık …… adet portal, web siteleri, vatandaşların kullanımına sunulan mobil veya internet uygulamaları gibi yazılımların bulunduğu, fakat bunlara ilişkin üretim giderlerinin 260-Haklar Hesabında maliyet bedelleri ile izlenmediği tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti sonrasında, İdare tarafından; bulguda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmeye başlanacağı bildirilmiştir. Ancak, söz konusu muhasebeleştirme yılın da yapılmadığı için, …… bilançosunda 260-Haklar Hesabı açsından noksan bilgi oluşmuştur.

Netice olarak, İdarenin iç imkânları ile ürettikleri yazılımlar için yaptıkları giderleri, işlem tarihindeki maliyet bedeli ile 260-Haklar Hesabında takip etmesi gerekmektedir.

Hakkında belediye

Check Also

KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN BELEDİYELERE DEVREDİLEN ARAZİLERİN 19/9/2006 TARİHLİ VE 5543 SAYILI İSKÂN KANUNU AMAÇLARINDA KULLANILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN BELEDİYELERE DEVREDİLEN ARAZİLERİN 19/9/2006 TARİHLİ VE 5543 SAYILI İSKÂN KANUNU AMAÇLARINDA KULLANILMASINA …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir