Anasayfa / Genel / Taşınmazların  Muhasebe  Kayıtları Hakkında Sayıştay Bulgusu

Taşınmazların  Muhasebe  Kayıtları Hakkında Sayıştay Bulgusu

İdare Tarafından  Tahsis  Edilen  Taşınmazların  Muhasebe  Kayıtlarının Yapılmaması

TESPİT:

X  Büyükşehir  Belediyesinde 2020  yılı  kapsamında  yapılan  incelemeler neticesinde,  İdarenin  mülkiyetinde    olan  taşınmazlardan  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşlarına tahsis edilenlerin “500 Net Değer  Hesabında”  takip edilmediği tespit  edilmiştir.

MEVZUAT:

Mahalli  İdareler  Bütçe  ve  Muhasebe  Yönetmeliği’nin  187’nci  maddesinde,  kamu idaresinin  mülkiyetinde  olan  taşınmazlardan  diğer  kamu  idarelerine  tahsis  edilenler  ve  kamu idarelerince  tahsisli  olarak  kullanılanlar,  yardımcı  hesaplar  itibarıyla  izlenecek  ve  taşınmazların tahsisinin  kaldırılmasına  karar  verilmesi  halinde,  taşınmazı  tahsis  eden  idare  ile  taşınmazın tahsis  edildiği  idarenin  muhasebe  hizmetlerini  yürüten  muhasebe  birimleri  tarafından,  tahsise ilişkin muhasebe  kayıtlarının kapatılacağı belirtilmiştir.

Mezkur  Yönetmelik’in  189’uncu  maddesine  göre,  tahsise  konu  edilen  arazi  ve  arsalar, tahsis  eden  kamu  idaresine  hizmet  veren  muhasebe  birimince  kayıtlı  değer  üzerinden  “250 Arazi  ve  Arsalar  Hesabına”  alacak,  “500  Net  Değer  Hesabına”  borç;  tahsise  konu  edilen  yeraltı ve  yerüstü  düzenleri  tahsis  eden  kamu  idaresine  hizmet  veren  muhasebe  birimince  kayıtlı  değer üzerinden  “251  Yeraltı  ve  Yerüstü  Düzenleri  Hesabına”  alacak,  “500  Net  Değer  Hesabına”  borç ayrıca,  varlığa  ilişkin  ayrılmış  amortisman  tutarı  “500  Net  Değer  Hesabına”  alacak,  “257 Birikmiş  Amortismanlar  Hesabına”  borç;  tahsise  konu  edilen  binalar  tahsis  eden  kamu idaresine hizmet  veren  muhasebe  birimince  kayıtlı  değer  üzerinden  “252  Binalar  Hesabına”  alacak,  “500 Net  Değer  Hesabına”  borç  ve  varlığa  ilişkin  ayrılmış  amortisman  tutarı  “500  Net  Değer Hesabına”  alacak,  “257  Birikmiş  Amortismanlar  Hesabına”  borç  kaydedileceği  hüküm  altına alınmıştır.  Tahsisli  kullanılan  taşınmazların  tahsis  işlemleri  kaldırıldığında  ise  maliki  idare tarafından  ters  kayıt  ile  ilgili  maddi  duran  varlık  hesaplarına  borç,  “500  Net  Değer  Hesaplarına” alacak kaydı  yapılarak muhasebeleştirilme si  gerekmektedir.

SONUÇ:

Yapılan  incelemeler  neticesinde,  İdare  tarafından  tahsis  edilen  taşınmazların  “500  Net Değer”  hesabıyla  birlikte  ilgili  maddi  duran  varlık  hesaplarına  yönelik  muhasebe  kayıtlarının yapılmadığı  görülmektedir.

Bulgu  konusu  hususlarla  ilgili olarak  Kamu  İdaresi  tarafından  çalışma  başlatılması gerekmektedir.

Hakkında belediye

Check Also

KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN BELEDİYELERE DEVREDİLEN ARAZİLERİN 19/9/2006 TARİHLİ VE 5543 SAYILI İSKÂN KANUNU AMAÇLARINDA KULLANILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN BELEDİYELERE DEVREDİLEN ARAZİLERİN 19/9/2006 TARİHLİ VE 5543 SAYILI İSKÂN KANUNU AMAÇLARINDA KULLANILMASINA …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir