Anasayfa / Genel / Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması Hakkında Sayıştay Bulgusu

TESPİT:

Büyükşehir  Belediyesinin  mülkiyetinde  bulunan  taşınmazların  bir  kısmının  mevcut kullanım  şekilleri  ile  tapu  kayıtlarının birbiri  ile  uyumlu  olmadığı  ve  cins  tashihi  işlemlerinin yapılmadığı  görülmüştür.

MEVZUAT

Kamu  İdarelerine  Ait  Taşınmazların  Kaydına  İlişkin  Yönetmelik’in  “Tanımlar başlıklı 4’üncü  maddesinde  cins  tashihi,”  “Binalar,  arazi  ve  arsalar  ile  yer  altı  ve  yer  üstü  düzenlerinin mevcut  kullanım  şekilleri  ile  tapu  kayıtlarının  farklılık  göstermesi  durumunda  tapu  kayıtlarının mevcut  kullanım şekli  dikkate alınarak  düzeltilmesi işlemi” olarak tanımlanmaktadır.

Aynı Yönetmelik’in “Cins tashihlerinin  yapılması”  başlıklı  10’uncu maddesinde;

“(1) Kamu  idareleri;  mülkiyetlerinde,  yönetimlerinde  ve  kullanımlarında  bulunan taşınmazların  mevcut  kullanım  şekli  ile  tapu  kaydının  birbirine  uygun  olmaması  durumunda, tapu kayıtlarında cins tashihinin yapılması için gerekli  işlemleri yaparlar.

(2) Tahsis  edilen  ve  üzerinde  irtifak  hakkı  tesis  edilen  taşınmazlar  açısından  bu yükümlülük  kullanan  idarenin  veya  gerçek  veya  tüzel  kişilerin  duru mu  tespit  eden  yazısı  üzerine taşınmaz  maliki  idareye  aittir.  Ancak  cins  tashihine  ilişkin  gerekli  belgeler  ile  buna  ilişkin  malî yükümlülükler  kullanıcılar  tarafından  karşılanır.” denilerek  taşınmazların  cins  tashihlerinin yapılması  gerektiği ifade  edilmiştir.

SONUÇ:

Yapılan  incelemede,  Belediyenin  mülkiyetinde  bulunan  XXX  adet  taşınmazdan  XX adedinin cins tashihinin tamamlanmadığı tespit  edilmiştir.

Mevzuat  hükümleri  uyarınca,  tapuda  kayıtlı  olan  taşınmazların  kullanım  şekilleri  ile tapu bilgilerinin uyumlu hale  getirilmesi amacıyla  cins tashihlerinin  yapılması gerekmektedir.

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir