Anasayfa / Etiket Arşivi: vergi

Etiket Arşivi: vergi

Eğlence  Vergisi Hakkında Sayıştay Bulgusu

İlçe  Belediyeleri Eğlence  Vergisi  Paylarının  Düzenli  Gönderilmemesi TESPİT: 2464  sayılı  Belediye  Gelirleri  Kanunu’nun  18’inci  maddesi  uyarınca  Eğlence  Vergisi mükellefi  X Kulübü  tarafından  X  Büyükşehir  Belediyesi inin ne  ödenen vergilerden,  ilçe  belediyelerine  aktarılması  gereken  Eğlence  Vergisi  paylarının  düzenli  bir şekilde  aktarılmadığı görülmüştür. MEVZUAT: 2464 sayılı Belediye  Gelirleri Kanunu’nun; 21’inci  maddesinde,  belediye  …

Devamını Oku »

İşletme Hakkının Devri Hakkında Sayıştay Daire Kararı

İşletme hakkının devri: Belediye tarafından kahvehane, büfe, hamam, zeytinlik ve benzeri amaçlarla kullanılmak üzere işletme hakkının devri şeklinde kiraya verilen gayrimenkullerden katma değer vergisinin tahsil edilmemesi neticesinde kamu zararına sebebiyet verilmesi iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun “Verginin konusunu teşkil eden işlemler” başlıklı 1 …

Devamını Oku »

Zamanaşımına Uğratılmış Para Cezaları Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Konu: Zamanaşımına uğratılmış para cezaları.  3-81 sayılı ilamın 34. Maddesiyle tazminine hükmolunan … TL ile ilgili olarak, 31.10.2018 tarih ve 45236 sayılı Temyiz Kurulu Kararının 3. Maddesi ile, Üst yönetici ile Hesap İşleri Müdürü …’nun sorumluluk itirazlarının kabul edilerek, sorumlulukların yeniden değerlendirilmesine, ibraz edilen belgelerin incelenmesi temyiz konusu olmadığından bu …

Devamını Oku »

Maktu Eğlence Vergi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Maktu Alınan Eğlence Vergisinde Mevzuatta Belirtilen Usul ve Esaslara Uyulmaması TESPİT: Kurum gelir hesapları ve tarife cetvellerinde yapılan incelemeler neticesinde; biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden maktu olarak alınan eğlence vergi sinin mevzuatta öngörülen tutarın üzerinde belirlendiği, söz konusu husus 2019 yılı Sayıştay Raporunda konu edilmesine rağmen 2020 yılında herhangi …

Devamını Oku »

Bilgisayar  Sistem  Ekranlı  Tabelalar  Hakkında Sayıştay Bulgusu

Bilgisayar  Sistem  Ekranlı  Tabelalar  için  İlan  ve  Reklam  Vergisinin Eksik  Tahakkuk  Ettirilmesi TESPİT: Belediye  tarafından  kiraya  verilen  bilgisayar  sistem  ekranlı  tabelalardan  ilan  reklam vergisinin eksik tahakkuk ettirildiği görülmüştür. MEVZUAT: 2464  sayılı  Belediye  Gelirleri  Kanunu’nun  12’nci  maddesinde,  belediye  sınırları  ile mücavir alanları içinde  yapılan  her türlü ilan  ve  reklamın ilan ve  …

Devamını Oku »