Anasayfa / Etiket Arşivi: taşınmaz

Etiket Arşivi: taşınmaz

Taşınmazların  Muhasebe  Kayıtları Hakkında Sayıştay Bulgusu

İdare Tarafından  Tahsis  Edilen  Taşınmazların  Muhasebe  Kayıtlarının Yapılmaması TESPİT: X  Büyükşehir  Belediyesinde 2020  yılı  kapsamında  yapılan  incelemeler neticesinde,  İdarenin  mülkiyetinde    olan  taşınmazlardan  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşlarına tahsis edilenlerin “500 Net Değer  Hesabında”  takip edilmediği tespit  edilmiştir. MEVZUAT: Mahalli  İdareler  Bütçe  ve  Muhasebe  Yönetmeliği’nin  187’nci  maddesinde,  kamu idaresinin  mülkiyetinde  olan  …

Devamını Oku »

Tahsisli Taşınmazların  Muhasebesi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Tahsisli  Kullanılan  ve  Tahsis  Edilen  Taşınmazların  Varlık Hesaplarında İzlenmemesi TESPİT: Belediyenin  mülkiyetinde  bulunan  taşınmazlardan  diğer  kurum  ve  kuruluşlara  tahsis edilenler  ile  kamu idarelerince Belediyeye  tahsisli  olarak  kullandırılan  taşınmazların  ilgili varlık hesaplarında  izlenmediği  görülmüştür. MEVZUAT: 5393  sayılı  Belediye  Kanunu’nun  75’inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (d)  bendinde, belediyelerin  kendilerine  ait  taşınmazları,  asli  görev  …

Devamını Oku »

Yap İşlet Devret Kiralamaları Hakkında Sayıştay Bulgusu

Sözleşmeye Aykırı Olarak Yap İşlet Devret Süresinden Daha Uzun Alt Kiralamaların Yapılması TESPİT: Kurum hesap ve işlemlerinde yapılan incelemelerde, yap işlet devret modeli ile yaptırılan şehirlerarası otogar işletmesi sözleşmesinde yatırımcının kiracılarla yapılacağı alt kira sözleşmelerinin hiçbir şekilde sözleşme süresini aşamayacağı belirtilmesine rağmen, yatırımcı tarafından bu süreleri aşacak şekilde alt kiracılık …

Devamını Oku »

Şehirlerarası Otobüs Terminali Hakkında Sayıştay Bulgusu

………Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Ruhsata Aykırı Yapılar Olması TESPİT VE MEVZUAT: Kurum işlemlerinde yapılan incelemelerde, yap işlet devret modeli ile finanse edilerek yaptırılan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ruhsata aykırı yapıların olduğu, bu yapıların işletici firma tarafından kiraya verilerek ilave gelir kalemleri yaratıldığı ve sözleşmede yalnızca otobüs girişlerinden hasılat öngörüldüğü için Büyükşehir …

Devamını Oku »

Taşınmazların İşgaliye ile Kullandırılması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Taşınmazların İşgaliye ile Kullandırılması TESPİT: Belediyeye ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yapılmaksızın “işgaliye sözleşmesi” ile kullandırıldığı görülmüştür. MEVZUAT: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18’inci maddesinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç …

Devamını Oku »

Taşınmazın İhalesiz Tahsis Edilmesi Hakkında Sayıştay Raporu

Büyükşehir Belediyesine ait iki Taşınmazın …… AŞ’ye İhalesiz Tahsis Edilmesi ve Üzerine Şirket Tarafından Sanayi Tesisi İnşa Edilmesi TESPİT: Yapılan incelemelerde Büyükşehir Belediyesi iki taşınmazının mevzuata aykırı olarak ….. A.Ş’ye tahsis edildiği ve bu taşınmaz üzerinde ilgili şirket tarafından sanayi tesisi kurulduğu tespit edilmiştir. …. A.Ş’nin ….. İlçesi ….. Mahalli …

Devamını Oku »

Taşınmazın Üçüncü Şahıslarca Bedelsiz Kullanılması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Belediye Tarafından İnşa Ettirilen Taşınmazın Üçüncü Şahıslarca Bedelsiz Kullanılması TESPİT: …… Bulvarı ile ……. Lisesi arasında kalan zemini deniz dolgusuyla oluşturulmuş ve Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği binanın …. tarihinden itibaren üçüncü şahıslar tarafından herhangi bir kira bedeli ödenmeden kullanıldığı tespit edilmiştir. MEVZUAT: Yapılan incelemelerde 20.10.1998 tarihli yazıda …. tarih … …

Devamını Oku »

Kira Süresi Sona Eren Taşınmaz Hakkında Sayıştay Bulgusu

Kira Süresi Sona Ermesine Rağmen Taşınmaz Kullanımına Devam Edilmesi   TESPİT: ….. İli ….. İlçesi …. Mahallesinde bulunan ….. m2 lik taşınmaz üzerinde 07.10.1976 tarihinde yapılan 40 yıllık kira sözleşmesi 07.10.2016 tarihinde sona ermiş olmasına rağmen taşınmazın kullanıma devam edildiği görülmüştür . MEVZUAT: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı …

Devamını Oku »

Taşınmazın Üçüncü Şahıslar Tarafından Kullanılması Hakkında Sayıştay Bulgusu

X Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetine Ait ……’da Bulunan Taşınmazın Üçüncü Şahıslar Tarafından Kullanılması TESPİT: Yapılan incelemelerde, 1959 yılında satın alınan ve X Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine bulunan ….. İli ….. İlçesi ….. Mahallesi ….. ada …. parsel ……. m2 arsanın üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. MEVZUAT: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim …

Devamını Oku »

Taşınmazların Kurum Kayıtlarında Yer Almaması Hakkında Sayıştay Bulgusu

X Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetine ait …..İlinde Bulunan Taşınmazların Kurum Kayıtlarında Yer Almaması TESPİT: Yapılan incelemelerde X Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine bulunan …. İli …. İlçesi …..Mahallesinde … ada … parsel  ……metrekarelik, …. ada …. parsel……..metrekare ( 5/2400 hisse) iki adet taşınmazın kurum kayıtlarında yer almadığı görülmüştür. MEVZUAT: 5018 sayılı Kamu Mali …

Devamını Oku »