Anasayfa / Etiket Arşivi: oran

Etiket Arşivi: oran

Tahsilat/Tahakkuk  Oranları Hakkında Sayıştay Bulgusu

Gelir  Kalemlerinde  Tahsilat/Tahakkuk  Oranlarının  Düşük  Olması TESPİT: Belediyenin  tahakkuku  yapılan  gelir  kalemlerinde  tahsilat  oranlarının  düşük  olduğu görülmüştür. MEVZUAT: 5393  sayılı  Belediye  Kanunu’nun,  belediye  başkanının  görev  ve  yetkileri başlıklı  38’inci maddesi;  Belediye  Başkanına,  belediye  teşkilâtının  en  üst  amiri  olarak  belediye  teşkilâtını  sevk ve  idare  etmek,  belediyenin  hak  ve  menfaatlerini  korumak,  belediyenin  …

Devamını Oku »

Tahsilat/Tahakkuk Oranı Hakkında Sayıştay Bulgusu

Ecrimisil ve Kira Gelirlerine ait Tahsilat/Tahakkuk Oranının Düşük Olması TESPİT: İdarenin tahakkuku yapılan kira gelirleri ile ecrimisil gelirlerinin tahsilat oranları düşük düzeyde kalmıştır. MEVZUAT: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38’inci maddesine göre; belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak ve belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil …

Devamını Oku »