Anasayfa / Etiket Arşivi: muhasebe

Etiket Arşivi: muhasebe

Taşınmazların  Muhasebe  Kayıtları Hakkında Sayıştay Bulgusu

İdare Tarafından  Tahsis  Edilen  Taşınmazların  Muhasebe  Kayıtlarının Yapılmaması TESPİT: X  Büyükşehir  Belediyesinde 2020  yılı  kapsamında  yapılan  incelemeler neticesinde,  İdarenin  mülkiyetinde    olan  taşınmazlardan  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşlarına tahsis edilenlerin “500 Net Değer  Hesabında”  takip edilmediği tespit  edilmiştir. MEVZUAT: Mahalli  İdareler  Bütçe  ve  Muhasebe  Yönetmeliği’nin  187’nci  maddesinde,  kamu idaresinin  mülkiyetinde  olan  …

Devamını Oku »

Tahsisli Taşınmazların  Muhasebesi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Tahsisli  Kullanılan  ve  Tahsis  Edilen  Taşınmazların  Varlık Hesaplarında İzlenmemesi TESPİT: Belediyenin  mülkiyetinde  bulunan  taşınmazlardan  diğer  kurum  ve  kuruluşlara  tahsis edilenler  ile  kamu idarelerince Belediyeye  tahsisli  olarak  kullandırılan  taşınmazların  ilgili varlık hesaplarında  izlenmediği  görülmüştür. MEVZUAT: 5393  sayılı  Belediye  Kanunu’nun  75’inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (d)  bendinde, belediyelerin  kendilerine  ait  taşınmazları,  asli  görev  …

Devamını Oku »

Hurdaların Muhasebesi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Hurdaya  Ayrılan  Taşınırların  İlgili  Muhasebe  Hesaplarında İzlenmemesi   TESPİT: Belediyenin  …..  yılı  içinde  kullanım  ömrünü  tamamlamış  taşınırları  için,  294-Elden Çıkarılacak  Stoklar  ve  Maddi  Duran  Varlıklar  Hesabı  ile  299-  Birikmiş  Amortismanlar Hesabının  kullanılmadığı,  hurdaya  ayrılan  varlıkların  doğrudan  ilgili  hesaptan  çıkışının yapıldığı  görülmüştür. MEVZUAT: Mahalli  İdareler  Bütçe  ve  Muhasebe  Yönetmeliği’nin  224’üncü  maddesinde  …

Devamını Oku »