Anasayfa / Etiket Arşivi: geçici görev yolluğu

Etiket Arşivi: geçici görev yolluğu

Geçici Görev Yolluğu Hakkında Sayıştay Daire Kararı

Geçiçi görev yolluğu Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle …… Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ……….’a mevzuata aykırı olarak geçici görev yolluğu ödenmesi sonucunda ……TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak; 6245 sayılı Harcırah Kanunun “Harcırah Verilecek Kimseler” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Bu Kanunda belirtilen hallerde: Bu Kanun kapsamına giren …

Devamını Oku »

İşçilere Fazla Ödeme Hakkında Sayıştay Daire Kararı

Yurtiçi geçici görevle görevlendirilen kadrolu işçilere, görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının ödenmesi Yurtiçi geçici görevle görevlendirilen kadrolu işçilere, görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesi neticesinde …….. TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak, …

Devamını Oku »

Geçici Görev Gündeliği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Konu: Vali Yardımcısı iken Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan şahsa, geçici görev gündeliği ve konaklama bedeli ödenmesi. 103 sayılı ilamın 3 üncü maddesiyle; … Vali Yardımcısı iken … Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan …’a, geçici görev gündeliği ve …

Devamını Oku »

Geçici Görev Yolluğu Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Konu: Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle Belediyede çalışan kişiye mevzuata aykırı olarak geçici görev yolluğu ödenmesi yapılması 2- … Sayılı İlamın 13’üncü maddesiyle; Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle … Büyükşehir Belediyesinde çalışan …’a mevzuata aykırı olarak geçici görev yolluğu ödenmesi yapılması sonucunda … TL’nin sorumlulardan müştereken ve müteselsilen …

Devamını Oku »

Geçici görev yolluğu Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

  Konu: Geçici görev yolluğu kapsamında şoförlü araç kiralama bedellerinin Belediye bütçesinden ödenmesi  193 sayılı İlamın 13. Maddesi ile, … Belediyesi tarafından geçici görev yolluğu kapsamında şoförlü araç kiralama bedellerinin Belediye bütçesinden ödenmesi neticesinde …TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. İlamda harcama yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan …, … ile gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla …

Devamını Oku »