Anasayfa / Etiket Arşivi: eğitim

Etiket Arşivi: eğitim

BELEDİYELERİ DENETLEYEN DENETİM BİRİMLERİ

BELEDİYELERİ DENETLEYEN DENETİM BİRİMLERİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Ülkemiz gerçeğinde bir dönem belediye başkanlığı veya belediyelerde idareci olarak çalışmış kişilerden birçoğu yasalardaki suç olan fiilleri işlememiş olsalar dahi yasaların uygulanmasından kaynaklı hatalar veya yorum farklılıkları dolayısıyla bu denetim birimleri tarafından sonucu yargılamaya kadar giden işlemlere muhatap olmaktadırlar. Belediyeler aşağıda …

Devamını Oku »

BELEDİYELERİN KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YAPILAN YARDIMLAR

BELEDİYELERİN KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YAPILAN YARDIMLAR Abdullah ÇAVUŞ/BADED Genel Başkanı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine istinaden hazırlanan ve 15.03.2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm …

Devamını Oku »

BELEDİYELERİN KENTSEL ALTYAPI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK İLLER BANKASI KANALIYLA YAPILAN MALİ YARDIMLAR

BELEDİYELERİN KENTSEL ALTYAPI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK İLLER BANKASI KANALIYLA YAPILAN MALİ YARDIMLAR Abdullah ÇAVUŞ Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca, malî kaynağı yetersiz olan belediyelere İller Bankasınca hazırlanan ve yıllık yatırım programına alınan; harita, imar planı, içme suyu, atık su, katı atık ve benzeri kentsel altyapı ihtiyaçlarının finansmanına katkı …

Devamını Oku »

BELEDİYELERE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILAN YARDIMLAR

BELEDİYELERE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILAN YARDIMLAR Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Çevre Bakanlığınca çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için Bakanlık bütçesinde öngörülen ödenekten belediyelere ve birliklere karşılıksız yardımlar yapılmaktadır. Söz konusu yardımlara ilişkin usul ve esaslar, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmüne dayanılarak …

Devamını Oku »

Kısmi Zamanlı Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhaleler Hakkında Sayıştay Bulgusu

Kısmi Zamanlı Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhalelerde Personelin Tam Zamanlı Çalıştırılması TESPİT: Yapılan incelemelerde “X Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanları Dahilinde Bulunan Ağaçlandırma Alanlarının Bakın ve Islahı Bakım Hizmet Alımı, Sosyal Yaş am Kampüsü Alanı ve X.B.B Bakım ve Onarım Hizmet Alımı işlerinde idare tarafından kısmi zamanlı personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale …

Devamını Oku »

İşçilerin Yıllık İzinleri Hakkında Sayıştay Bulgusu

İşçilerin Yıllık İzinlerin Kanuna Uygun Şekilde Kullandırılmaması TESPİT: Yapılan incelemelerde yıllık izinlerinin mevzuata uygun şekilde kullandırılmadığı ve birikmiş yıllık izne sahip işçiler olduğu görülmüştür. MEVZUAT: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53’üncü maddesinde işçilere yıllık izin verileceği ve yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği, 56’ncı maddesinde yılık iznin 53’üncü maddede gösterilen süreler içinde …

Devamını Oku »

İdarenin Çalışanlar Üzerinde İş Yükü Tesisi Hakkında Sayıştay Bulgusu

İdarenin Yapım İşlerinde Kontrol Görevlisi Olarak Çalışan Personelin Aynı Anda İşin Başında Bulunamayacak Şekilde İş Yükü Tesis Edilmesi TESPİT: Yapılan incelemelerde, idarenin yapım işlerinde kontrol görevlisi olarak çalışan personelin aynı anda işin başında bulunamayacak şekilde iş yükü tesis edildiği görülmüştür. MEVZUAT: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Yapı Denetim Görevlilerinin …

Devamını Oku »

Sosyal Denge Sözleşmesi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Sosyal Denge Sözleşmesine Mevzuatında Belirtilenin Dışındaki Konularla İlgili Hükümlerin Konulması TESPİT: İdare ile x sendikası arasında akdedilen sosyal denge sözleşmelerinde, sosyal ve kültürel destekler ile belediyenin çeşitli imkânlarından yararlanma gibi konularda düzenlemeler yapılmıştır. MEVZUAT: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 32’nci maddesine göre; 27.6.1989 tarihli ve 375 …

Devamını Oku »

Öğretmenlerin Spor Tesislerinde Çalıştırılması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Bazı Öğretmenlerin Spor Tesislerinin İşletilmesi İşi Hizmet Alımı İhalesi Kapsamında İdarenin Spor Tesislerinde Çalıştırılması TESPİT: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak devlet okullarında öğretmenlik yapan personel, ders dışı zamanlarda, hizmet alımı ihalesi kapsamında spor tesislerinde eğit men olarak çalıştırılmış ve …

Devamını Oku »

Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Doğrudan Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan İşçiler İçin Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması TESPİT: Belediyede geçmiş yıllarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi kapsamında çalıştırılan, sonrasında 696 sayılı KHK uyarınca belediye şirketlerinden doğrudan hizmet alımı ile temin edilen işçiler için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmamıştır. MEVZUAT: 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Bazı kamu kurum …

Devamını Oku »