Anasayfa / Etiket Arşivi: ecrimisil

Etiket Arşivi: ecrimisil

Kiralanan/İrtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmazlar Hakkında Sayıştay Bulgusu

Sözleşme veya Protokolle Kiralanan/İrtifak Hakkı Tesis Edilen veya Tahsis Edilen Taşınmazların Sözleşme/Protokol Hükümlerine Göre Kontrol Edilmemesi TESPİT VE MEVZUAT: XBB’ce bir sözleşme veya protokol çerçevesinde kiralanan, irtifak hakkı tesis edilen veya tahsis edilen taşınmazların kullanımlarının sözleşme veya protokol hükümlerine göre kontrol edilmediği tespit edilmiştir. a) Kiralanan/İrtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmazların …

Devamını Oku »

Taşınmazların Üçüncü Kişilerce Kullanılması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Taşınmazların Mevzuata Uygun Bir İşlemle Tesis Edilmiş Hakka Sahip Olmaksızın ve Herhangi Bir Kullanım Bedeli Ödemeksizin Üçüncü Kişilerce Kullanılması TESPİT: İdarenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlarından bazıları, idarece tesis edilen bir işleme dayanmaksızın üçüncü kişilerce kullanılmakta, söz konusu taşınmazların ne şekilde kullanıldığı hakkında idarenin bilgisi bulunmamaktadır. MEVZUAT: 2886 sayılı …

Devamını Oku »

Hizmet Binalarının Kiraya Verilmesi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Hizmet Binaları İçerisinde Faaliyet Gösteren Banka Şubelerinden Taşınmaz Kullanım Bedelleri ile Bazı Sabit Giderlerin Alınmaması TESPİT VE MEVZUAT: İdarenin hizmet binalarının kiraya verilmesinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilmiştir. a) İdare Hizmet Binaları İçinde Banka Şubesi Olarak Kullanılan Bölümler İçin Herhangi Bir Kullanım Bedeli Alınmaması İdarenin ….. ek hizmet binası içerisinde …

Devamını Oku »

Ecrimisil Hakkında Sayıştay Bulgusu

Ecrimisilin Olağan Bir Taşınmaz Yönetim Usulü Haline Gelmesi TESPİT VE MEVZUAT: 2020 yılı içerisinde İdare envanterine kayıtlı xxx adet taşınmaz ecrimisil tahsil edilmek suretiyle kullandırılmıştır. Bu durum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile İdare envanter kayıtları esas alındığında, İdarenin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulun an taşınmazlarının en az %10’unun kiralama ihalesi …

Devamını Oku »

Tahsilat/Tahakkuk Oranı Hakkında Sayıştay Bulgusu

Ecrimisil ve Kira Gelirlerine ait Tahsilat/Tahakkuk Oranının Düşük Olması TESPİT: İdarenin tahakkuku yapılan kira gelirleri ile ecrimisil gelirlerinin tahsilat oranları düşük düzeyde kalmıştır. MEVZUAT: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38’inci maddesine göre; belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak ve belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil …

Devamını Oku »