Son Yazılar

Asgari Ücret Teşvik Tutarları Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

  Konu: Asgari Ücret Teşvik Tutarlarının Hakedişlerden Kesilmemesi ve Bu Tutarlardan KDV’nin Hesaplanmaması 1-20 sayılı Asıl İlamın 3’üncü maddesinin (A) bendinde; … Belediyesi tarafından … Ltd. Şti. yüklenimindeki “… Belediyesi Hizmet Binası Temizliği ile Çöp Toplama İşi” ne ait hakediş ödemelerinden asgari ücret teşvik tutarlarının kesilmemesi ve (B) bendinde; asgari …

Devamını Oku »

Yurtdışı Harcırahı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

  Konu: Belediye personeline yurtdışı harcırahı ödenmesi gerekirken, bu seyahatin finansmanının doğrudan temin yöntemiyle hizmet satın alınmak suretiyle sağlanması 2-191 sayılı İlamın 20. maddesi ile, yurtdışında temaslarda bulunmak üzere … ve … şehirlerine giden … Belediye Başkanı ve bazı Belediye personeline, yurtdışı harcırahı ödenmesi gerekirken, bu seyahatin finansmanının doğrudan temin …

Devamını Oku »

Personel Çalıştırılması Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

  Konu: Yüklenici tarafından ihale dokümanında öngörülen personelden daha az sayıda personel çalıştırılması sebebiyle sözleşmede belirtilen cezai müeyyidenin uygulanmaması. 2-185 sayılı İlamın 2 nci maddesiyle Atık Toplama Taşıma Temizlik ve Katı Atık Bertaraf Tesisi İşletimi Hizmet Alım İşinin başlangıcından 2017 yılının sonuna kadar tüm aylarda yüklenici tarafından ihale dokümanında öngörülen …

Devamını Oku »