Son Yazılar

Tahsilat/Tahakkuk Oranı Hakkında Sayıştay Bulgusu

Ecrimisil ve Kira Gelirlerine ait Tahsilat/Tahakkuk Oranının Düşük Olması TESPİT: İdarenin tahakkuku yapılan kira gelirleri ile ecrimisil gelirlerinin tahsilat oranları düşük düzeyde kalmıştır. MEVZUAT: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38’inci maddesine göre; belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak ve belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil …

Devamını Oku »

Temel İhale Usullerine Uyulmaması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Mal Alımı ve Yapım İşlerinin Bir Kısmında Temel İhale Usulleri Yerine Pazarlık Usulünün Uygulanması ve Rekabet İlkesi Hususunda Yeterli Özenin Gösterilmemesi Hakkında Sayıştay Bulgusu TESPİT: Kurum ihale dosyalarının incelenmesi sonucunda; bazı işlerin 4734 sayılı Kanun’da belirtilen temel ihale usulleri yerine istisnai olarak yetki verilen pazarlık usulü ile gerçekleştirildiği, yapılan pazarlık …

Devamını Oku »

İlan ve Reklam Yerlerinin Kiraya Verilmesi İhaleleri Hakkında Sayıştay Bulgusu

İlan ve Reklam Yerlerinin Kiraya Verilmesi İhalelerinde İlgili Firmalar Tarafından Sözleşme Hükümlerine Uyulmaması TESPİT VE MEVZUAT: Kurum gelir hesaplarının incelenmesi sonucunda; meydan, bulvar, cadde ve otobüs duraklarında yer alan bazı alanlar ile belediye otobüslerinin ilan, reklam ve benzeri amaçlarla kiraya verildiği, ihaleyi kazanan şirketler tarafından sözleşme hükümlerine aykırı davranılmasına rağmen …

Devamını Oku »