Son Yazılar

Geçici Görev Gündeliği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Konu: Vali Yardımcısı iken Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan şahsa, geçici görev gündeliği ve konaklama bedeli ödenmesi. 103 sayılı ilamın 3 üncü maddesiyle; … Vali Yardımcısı iken … Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan …’a, geçici görev gündeliği ve …

Devamını Oku »

Geçici Görev Yolluğu Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Konu: Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle Belediyede çalışan kişiye mevzuata aykırı olarak geçici görev yolluğu ödenmesi yapılması 2- … Sayılı İlamın 13’üncü maddesiyle; Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle … Büyükşehir Belediyesinde çalışan …’a mevzuata aykırı olarak geçici görev yolluğu ödenmesi yapılması sonucunda … TL’nin sorumlulardan müştereken ve müteselsilen …

Devamını Oku »

Sürekli Görev Yolluğu Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Konu: Naklen ataması yapılan kişiye mevzuata aykırı olarak sürekli görev yolluğu ödenmesi. … Sayılı İlamın 11’inci maddesiyle; … Büyükşehir Belediyesinden … Büyükşehir Belediyesine naklen ataması yapılan …’a mevzuata aykırı olarak sürekli görev yolluğu ödenmesi yapılması sonucunda … TL’nin sorumlulardan müştereken ve müteselsilen tazminine karar verilmiştir. Harcama Yetkilisi sıfatıyla temyiz talebinde …

Devamını Oku »