Anasayfa / SAYIŞTAY ELEŞTİRİLERİ / Belediye Şirketleri Sayıştay Bulgusu / Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Sayıştay Bulgusu

Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Sayıştay Bulgusu

Kamu İhale Kurumuna Başvuruda Bulunulmadan Mal ve Hizmet Alımlarının Tamamının İstisna Kapsamından Yapılması

TESPİT:

…….. A.Ş. tarafından yapılan tüm mal ve hizmet alımlarının, ihale mevzuatı prosedürü izlenmeksizin, istisna kapsamında gerçekleştirildiği görülmüştür.

MEVZUAT VE SONUÇ:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kapsam” gereği yasal başlıklı 2’nci maddesi gereğince belediye şirketleri yapacakları alımlarda ihale hükümlerine tabi olmakta ve ihtiyaçlarını ihale usulüyle gidermekle mükelleftir.

Aynı Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesinin (g) bendine göre ise, belediye şirketinin ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine ya da ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 2020 yılı için 14.877.509,00 TL’yi aşmayan mal ya da hizmet alımları istisna kapsamında tutulmuştur.

Böylelikle Şirket mevzuat hükmünde belirtilen konu kapsamında ilgili tutarı aşmayan mal ve hizmet alımlarında Kanun’un 3’üncü maddesi gereğince hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.

Ancak mezkur Kanun’un ceza ve ihalelerden yasaklama “İstisnalara ilişkin esas ve usuller” başlıklı Geçici 4’üncü maddesi gereğince; hangi mal ve hizmet alımlarının istisna tutulacağının Şirketin talebi üzerine Kamu İhale Kurumunca belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple istisna tutulacak mal ve hizmet alımlarının neler olduğunu belirleme yetkisi Şirkete değil Kamu İhale Kurumuna aittir.

Yapılan denetimde ise Şirket tarafından bu yönde başvuruda bulunulduğuna dair bir belge sunulmamıştır. Başvuru yapılmadığına dair belgenin mevcudiyeti ise zaten söz konusu olamaz. Kaldı ki Şirketin hiçbir mal ve hizmet alımında ihale usullerini uygulamadığı görülmüştür.

Bu sebeple gerekli izinlerin alınması ve ilgili esas ve usullerin belirlenerek tüm mal ve hizmet alımlarının mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir