Anasayfa / Genel / Kısmi Zamanlı Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhaleler Hakkında Sayıştay Bulgusu

Kısmi Zamanlı Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhaleler Hakkında Sayıştay Bulgusu

Kısmi Zamanlı Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhalelerde Personelin Tam Zamanlı Çalıştırılması

TESPİT:

Yapılan incelemelerde “X Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanları Dahilinde Bulunan Ağaçlandırma Alanlarının Bakın ve Islahı Bakım Hizmet Alımı, Sosyal Yaş am Kampüsü Alanı ve X.B.B Bakım ve Onarım Hizmet Alımı işlerinde idare tarafından kısmi zamanlı personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilse de çalıştırılan işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimleri incelendiğinde tam zamanlı olarak çalıştırıldığı dolayısıyla mevzuat tarafından yasaklanan personel çalıştırılmaya dayalı hizmet alımı yapıldığı görülmüştür.

MEVZUAT:

4857 sayılı İşçi Kanunu’nun “Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi” başlıklı 13’üncü maddesinde işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesi olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla işçinin otuz gün çalışması durumunda bu kısmi süreli iş sözleşmesine dayalı bir çalışma olmamaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar

62’nci maddesinde;

(Değişik: 20/11/2017KHK“696/83 md. Aynen kabul: 1/2/20187079/78 m d.) (1) ”  1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatları, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler ; merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü, mahalli idare ve şirket bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapamaz ve buna imkân sağlayan diğer mevzuat hükümleri uygulanmaz.” denilmekte olup mevzuat hükümlerince personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının yasaklandığı açıkça belirtilmiştir.

Söz konusu ihalelerin teknik şartnamelerinin genel hükümler başlıklı bölümünde “Alanda çalıştırılacak personeller kısmi zamanlı çalışabileceklerdir.”  hükmü olmasına  rağmen yapılan incelemelerde tam zamanlı olarak çalıştırıldığı görülmüştür.

SONUÇ:

Kamu idaresi cevabında söz konusu hizmet alımının personel çalıştırılmaya dayalı hizmet alımı olmadığı, personelin kısmi olarak çalıştırıldığı ancak tam ay üzerinden çalışanlara ise yine kısmi zaman üzerinden ödeme yapıldığı ifade edilmiştir. Ancak İdare tarafından belirtilen ihalelerde kısmi süreli iş sözleşmesine dayalı personel çalıştırılması şeklinde ihale edilmesine rağmen işçilerin otuz gün üzerinden çalıştırıldığı görülmüştür. Yani bu durumda Büyükşehir Belediyesi tarafından kısmi süreli personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı içinde mevzuat tarafından yasaklanan personele çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılmıştır.

Sonuç olarak İdare tarafından mevzuat hükümlerince yasaklanan personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarının yapılmaması gerekmektedir.

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir