Anasayfa / Genel / Kira Sözleşme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Kira Sözleşme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Mülkiyeti Belediyeye Ait Olup Kiraya Verilen Taşınmazlardan Kira Süresi Sona Erenlerin İhale Yapılmaksızın Sözleşme Sürelerinin Uzatılması

TESPİT:

Belediyenin mülkiyetinde olan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin, kira sözleşmelerinde belirtilen süre dolduktan sonra en fazla 10 yıl süre ile sözleşmelerinin uzatılması sonrasında 2886 sayılı Kanun gereğince yeniden ihaleye çıkılması gerekirken, belirtilen süreler dolduktan sonra yeni ihale yapılmaksızın mevcut sözleşmelerin sürelerinin uzatılarak sürdürüldüğü veya Encümen Kararıyla sözleşme devirlerinin yapıldığı görülmektedir.

MEVZUAT:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Kiralarda Sözleşme Süresi” başlıklı 64’üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde, kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresinin on yıldan çok olamaz. İlgili maddede, turistik tesis kurulacak yerlerin, turistik tesislerin, enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin ve doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilebileceği belirtilmektedir.

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun “Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi” başlıklı 346’ncı maddesinde; “Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleş me aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir” denilmektedir.

X Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kiralanan taşınmazların incelenmesi neticesinde, kira sözleşme süresi bittikten sonra kiracının 10 yıllık sözleşme uzatımı süreside geçmesine rağmen taşınmazların yeni ihale yapılmaksızın mevcut kiracılar tarafından kullanılmasına devam edildiği veya Encümen Kararı alınarak sözleşmelerin noter kanalıyla üçüncü kişilere devirlerinin yapıldığı görülmektedir.

SONUÇ:

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri bir arada düşünüldüğünde, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na göre kiralan konut ve çatılı işyerlerinin sözleşmede belirtilen kira süresi bitiminden itibaren kiracının isteğine bağlı olarak 10 yıla kadar uzatılabileceği anlaşılmaktadır. Burada kiracının kira süresinin bitiminden önce herhangi bir bildirimde bulunmaması sözleşmenin 1 yıl süre ile uzamasına yeterlidir. Diğer taraftan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu belediyelerin taşınır ve taşınmaz mallarını istisna olarak belirtilenler hariç olmak üzere en fazla 10 yıl süre ile kiralayabileceğini, bu süre sonunda yeniden ihaleye çıkılması gerektiğini belirtmektedir. Dolayısıyla, 6098 sayılı Kanun’a göre yapılan 10 yıllık süre uzatımı sonra erdikten sonra İdare 2886 sayılı Kanun’a yeni ihale düzenleyerek kiralama yapması gerekmektedir.

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir