Anasayfa / Genel / İşçilere Fazla Ödeme Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

İşçilere Fazla Ödeme Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

KONU: Yurtiçi geçici görevle görevlendirilen kadrolu işçilere, görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesi.

2- 88 sayılı İlamın 6. maddesiyle; Yurtiçi geçici görevle görevlendirilen kadrolu işçilere, görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesi neticesinde … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

İlamda Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan … temyiz dilekçesinde özetle; … Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunda işçi olarak çalışan personellerden 2016 yılı içerisinde yurtiçi geçici görevlendirilen kadrolu işçilere görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesi neticesinde oluşan kamu zararına ait tahsilat yapıldığını, dekontunun ekte sunulduğunu belirtmiştir.

Başsavcılık Mütalaasında;

“Sorumlunun dilekçelerinde özetle; b) Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunda işçi olarak çalışan personelden 2016 yılı içerisinde yurtiçi geçici görevlendirilen kadrolu işçilere görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesi neticesinde oluşan kamu zararına ait tahsilatın yapıldığı, ifade edilmiştir.

İlam hükmü gereğinin yerine getirilmesini teminen yapılan yazışmalar ve hükümden sonra yapılan tahsilat ilam hükmünün infazı mahiyetindedir. Ayrıca, ilam hükmüne karşı da herhangi bir itiraz söz konusu olmadığından, yapılacak bir işlem bulunmadığı düşünülmektedir.” Denilmiştir.

İlamda Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan … ek temyiz dilekçesi göndermiş olup ek olarak gönderdiği dilekçe, ilk gönderdiği dilekçe ile aynıdır.

Başsavcılık Mütalaasında;

“Sorumlunun dilekçesinde; … Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunda işçi olarak çalışan personelden 2016 yılı içerisinde yurtiçi geçici görevlendirilen kadrolu işçilere görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesi neticesinde oluşan kamu zararına ait tahsilat yapıldığı ifade edilmiştir.

Hükümden sonra yapılan tahsilat ilam hükmünün infazı mahiyetinde olduğundan ve ilam hükmüne karşı da herhangi bir itiraz söz konusu olmadığından, yapılacak bir işlem bulunmadığı düşünülmektedir.” Denilmiştir.

İlamda Harcama Yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan … ve Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan … ortak temyiz dilekçelerinde özetle; … Belediyesinde çalışan işçilerden 2016 yılı içerisinde emekliye ayrılanlara yapılan yıllık izin ücreti ödemelerinde sosyal güvenlik primi ve gelir vergisi kesintilerinin yapılmaması neticesinde … TL, … (Fen İşleri Müdürü) ile Gerçekleştirme görevlisi (işçi) … yatırıldığını, muhasebe işlem fişleri ve banka dekontunun ekte sunulduğunu, yurtiçi geçici görevle görevlendirilen kadrolu işçilere, görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesine ait … TL kamu zararının yatırıldığını, banka dekontunun yazı ekinde sunulduğunu, belirtilen hususlar dikkate alınarak kendilerine çıkarılan … TL’nin kaldırılmasını arz etmişlerdir.

Başsavcılık Mütalaasında;

“Sorumluların dilekçesinde özetle b) Yurtiçi geçici görevle görevlendirilen kadrolu işçilere, görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesine ait …TL kamu zararının yatırıldığı, buna ilişkin banka dekontunun yazı ekinde sunulduğu, ifade edilerek taraflarına çıkarılan tazmin hükmünün kaldırılması talep edilmiştir.

Hükümden sonra yapılan tahsilat ilam hükmünün infazı mahiyetinde olduğundan ve ilam hükmüne karşı da herhangi bir itiraz söz konusu olmadığından, yapılacak bir işlem bulunmadığı düşünülmektedir.” Denilmiştir.

İlamda Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan …temyiz dilekçesinde özetle; … Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunda işçi olarak çalışan personellerden 2016 yılı içerisinde yurtiçi geçici görevlendirilen kadrolu işçilere görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesi neticesinde oluşan kamu zararına ait tahsilatın yapıldığını, dekontunun ekte sunulduğunu belirtmiştir.

Başsavcılık Mütalaasında;

“Sorumlunun dilekçesinde; … Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunda işçi olarak çalışan personelden 2016 yılı içerisinde yurtiçi geçici görevlendirilen kadrolu işçilere görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesi neticesinde oluşan kamu zararına ait tahsilat yapıldığı ifade edilmiştir.

Hükümden sonra yapılan tahsilat ilam hükmünün infazı mahiyetinde olduğundan ve ilam hükmüne karşı da herhangi bir itiraz söz konusu olmadığından, yapılacak bir işlem bulunmadığı düşünülmektedir.” Denilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

88 sayılı ilamın 6. maddesiyle tazmin hükmolunan … TL’nin; … TL’si 13.06.2018 tarih ve … işlem nolu Vakıfbank dekontu ile sorumlu … tarafından, … TL’si 23.05.2018 tarih ve … işlem nolu Vakıfbank dekontu ile sorumlu … tarafından, … TL’si 23.05.2018 tarih ve … işlem nolu Vakıfbank dekontu ile sorumlu … tarafından tahsil edildiği bildirilmiş olup hüküm tarihinden (08.02.2018) sonra yapılan işbu tahsilatlar ilam hükmünün infazı mahiyetinde olup ilam hükmüne karşı herhangi bir itiraz olmadığından; Kurulumuzca YAPILACAK İŞLEM OLMADIĞINA (Üye …’ın aşağıda yazılı karşı oy gerekçelerine karşı) oyçokluğuyla

Karar verildiği 19.06.2019 tarih ve 46490 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

(Karşı oy gerekçesi

Üye …’ın karşı oy gerekçesi;

Yurtiçi geçici görevle görevlendirilen kadrolu işçilere, görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesi neticesinde … TL’ye tazmin hükmü verilmesi mevzuatına uygun olup 88 sayılı İlamın 6. maddesiyle verilen tazmin hükmünün Tasdikine karar verilmesi gerekmekle birlikte,

Sözü edilen belgeler yargılamanın iadesini gerektirir nitelikte görüldüğü takdirde bu yolda işlem yapılmasını teminen 88 sayılı İlamın 6. maddesine ilişkin dosyanın ilgili Dairesine Tevdii uygun olur.)

(Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı, Tutanak No: 46490, Tutanak Tarihi: 16.9.2019)

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir