Anasayfa / Genel / İlan ve Reklam Yerlerinin Kiraya Verilmesi İhaleleri Hakkında Sayıştay Bulgusu

İlan ve Reklam Yerlerinin Kiraya Verilmesi İhaleleri Hakkında Sayıştay Bulgusu

İlan ve Reklam Yerlerinin Kiraya Verilmesi İhalelerinde İlgili Firmalar Tarafından Sözleşme Hükümlerine Uyulmaması

TESPİT VE MEVZUAT:

Kurum gelir hesaplarının incelenmesi sonucunda; meydan, bulvar, cadde ve otobüs duraklarında yer alan bazı alanlar ile belediye otobüslerinin ilan, reklam ve benzeri amaçlarla kiraya verildiği, ihaleyi kazanan şirketler tarafından sözleşme hükümlerine aykırı davranılmasına rağmen Kurum tarafından gerekli işlemlerin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kurum tarafından yetki alanında yer alan mahallerde “billboard”, “Vitrin”, “Megalight”, “CLP” ve benzeri kent mobilyalarının yapılması ve işletilmesi için çeşitli tarihlerde ihaleler yapılmış ve söz konusu ünitelerin yapımı ve işletilmesi işi belli bir bedel karşılığında şirketlere tevdi edilmiştir. Yukarıda bahsedilen kapsamda olup XXXX yılında yürürlüğünü sürdüren X adet ihale dosyası üzerinden yapılan incelemelerde, ihaleleri kazanan bazı firmaların sözleşmenin asli unsurlarından bir kısmına riayet etmedikleri, buna rağmen Kurum tarafından ilgili mevzuat veya sözleşmede belirtilen, sözleşmelerin feshedilmesi dahil ilgili yaptırımların uygulanmadığı görülmüştür.

*xxxx tarih ve xxxx sayılı Encümen Kararı ile ihale edilen “………” işine ilişkin sözleşmenin 4’üncü maddesinde, yüklenicinin aylık brüt reklam gelirinin %25’inin o ay için ödediği kira bedelini aşması durumunda aradaki farkın belediyeye ödeneceği,

*xxxx tarih ve xxxx sayılı Encümen Kararı ile ihale edilen “XXX adet Otobüs Durağı Yaptırılıp 10 (on) yıl Süre ile İşletilmesi” işine ilişkin sözleşmenin 9’uncu maddesinde, yüklenicinin aylık brüt reklam gelirinin %25’inin o ay için ödediği kira bedelini aşması durumunda aradaki farkın belediyeye ödeneceği, 18’inci maddesinde ise yüklenici firma tarafından reklam ajanslarına veya reklam verenlere söz konusu alanlara ait reklamlarla ilgili kestiği faturaların bir fotokopisinin belediyeye ibraz edileceği,

*xxxx tarih ve xxxx sayılı Encümen Kararı ile ihale edilen “……..İşletilmesi” işine ilişkin sözleşmenin 9’uncu maddesinde yüklenicinin aylık brüt reklam gelirinin %27’sinin o ay için ödediği kira bedelini aşması durumunda aradaki farkın belediyeye ödeneceği, 18’nci maddesinde ise yüklenici firma tarafından reklam ajanslarına veya reklam verenlere söz konusu alanlara ait reklamlarla ilgili kestiği faturaların bir fotokopisinin belediyeye ibraz edileceği,

*xxxx tarih ve xxxx Encümen Kararı ile ihale edilen “……..kiraya verilmesi”  işine ilişkin sözleşmenin 3’üncü maddesinde, yüklenicinin aylık net fatura bedelinin %25’inin o ay için ödediği kira bedelini aşması durumunda aradaki farkın belediyeye ödeneceği, 10’uncu maddesinde ise yüklenici firma tarafından reklam ajanslarına veya reklam verenlere söz konusu alanlara ait reklamlarla ilgili kestiği faturaların bir fotokopisinin belediyeye ibraz edileceği,

*xxxx tarih ve xxxx sayılı Encümen Kararı ile ihale edilen “………Kiraya Verilmesi” işine ilişkin sözleşmenin 9’uncu maddesinde, yüklenicinin fatura bedelinin %25’inin o ay için ödediği kira bedelini aşması durumunda aradaki farkın belediyeye ödeneceği, 30’uncu maddesinde yüklenicinin yükümlülüklerini şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine Belediyenin en az 15 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aykırılığın giderilmemesi halinde idarenin konuyu mahkemeye götüreceği, 36’ncı maddesinde ise yüklenicinin sözleşme ve eklerinde yazılı yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde fesih hükümlerinin işletileceği,

*xxxx tarih ve xxxx sayıl ı Encümen Kararı ile ihale edilen “………Kiraya Verilmesi” işine ilişkin Sözleşmenin 13’üncü maddesinde, yüklenicinin fatura bedelinin %30’unun o ay için ödediği kira bedelini aşması durumunda aradaki farkın belediyeye ödeneceği, 16’ncı maddesinde yüklenicinin sözleşme ve eklerinde yazılı yükümlülüklerini yerine getirmemesinin sözleşmenin fesih nedenlerinden olacağı, 19’uncu maddesinde ise yüklenicinin yükümlülüklerini sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine Belediyenin en az 15 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aykırılığın giderilmemesi halinde idarenin konuyu mahkemeye götüreceği, Hükümleri düzenlenmiştir.

SONUÇ:

Görüldüğü üzere, yukarıda detayları belirtilen tüm ihalelerde yüklenici tarafından ödenecek bedel iki unsura bağlanmıştır. Bunlardan ilki ihalede teklif edilen bedel, ikincisi ise yüklenici tarafından reklam veren kişilerden elde edilen gelirin belli bir oranının ihalede teklif edilen tutarla kıyaslanması sonucu hesaplanacak bedeldir. Dolayısıyla kiracının vereceği bedelin tam olarak hesaplanması ve kamu zararına sebebiyet verilmemesi için kiracı tarafından reklam verenlere kesilen fatura bedellerine ilişkin detaylı bilginin Kurumla paylaşılması, yapılacak hesaplamaya göre o aya ilişkin ödenecek bedelin tespit edilmesi gerekmektedir.

Ne var ki, yukarıda yazılı ihalelerin hiçbirisinde mezkûr bilgi paylaşımı düzgün bir şekilde yapılmamış, kiracılar tarafından dönem dönem bazı bilgiler paylaşılmışsa da tam, düzgün ve sürekli bir bilgi aktarımı olmamıştır. Dolayısıyla yükleniciler tarafından kullanılan hak karşılığında ödedikleri bedelin doğru hesaplandığını bilebilmek mümkün değildir.

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan bedeli ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Kiracının kiralama karşılığında belirli bir bedel ödeme borcu kira sözleşmesindeki asli edim yükümlülüğü olup söz konusu bedelin sabit bir tutar olarak belirlenmesi ile belli şart ve hesaplamalara bağlanarak belirlenmesi arasında herhangi bir fark yoktur. Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda sözleşmeyi feshedebilecektir.

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir