Anasayfa / Genel / Hurdaların Muhasebesi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Hurdaların Muhasebesi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Hurdaya  Ayrılan  Taşınırların  İlgili  Muhasebe  Hesaplarında İzlenmemesi

 

TESPİT:

Belediyenin  …..  yılı  içinde  kullanım  ömrünü  tamamlamış  taşınırları  için,  294-Elden Çıkarılacak  Stoklar  ve  Maddi  Duran  Varlıklar  Hesabı  ile  299-  Birikmiş  Amortismanlar Hesabının  kullanılmadığı,  hurdaya  ayrılan  varlıkların  doğrudan  ilgili  hesaptan  çıkışının yapıldığı  görülmüştür.

MEVZUAT:

Mahalli  İdareler  Bütçe  ve  Muhasebe  Yönetmeliği’nin  224’üncü  maddesinde  çeşitli nedenlerle  kullanılma  olanaklarını  yitiren  maddi  duran  varlıkların  izlenmesi  için  294  Elden Çıkarılacak Stoklar ve  Maddi Duran Varlıklar hesabının kullanıla cağı belirtilmektedir.

Yönetmelik’in “Hesabın  işleyişi” başlıklı  225’inci  maddesinde; “Kullanılma olanaklarını  yitiren  maddi  duran  varlıklar  kayıtlı  değerleri  üzerinden  bu  hesaba  borç,  ilgili maddi  duran  varlık  hesabına  alacak;  ayrılmış  olan  amortisman  tutarı  299- Amortismanlar  Hesabına  alacak,  257-Birikmiş Birikmiş  Amortismanlar  Hesabına  borç  kaydedilir” hükmü,

“299  Birikmiş  Amortismanlar  Hesabı” başlıklı  228’inci  maddesinde;  “ Bu  hesap,  diğer  duran  varlıklar  hesap  grubunda  yer  alan  hesaplarda  kayıtlı  amortismana tabi duran  varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarlarını  izlemek  için kullanılır” hükmü,

229’uncu  maddesinde  ise: “Elden  çıkarılacak  maddi  duran  varlıklar  ile  diğer  çeşitli duran  varlıklar  için  ayrılmış  olan  amortisman  tutarları  bu  hesaba  alacak,  257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı  veya ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir” hükmü yer  almaktadır.

Ayrıca  Muhasebat  Genel  Müdürlüğü’nün  04.11.2015  tarih  ve  47  sıra  No.lu  Genel Tebliği’nin “Amortisman ve  tükenme  payı süre  ve  oranları” başlıklı  6’ncı maddesinde;

“…  (7)  Çeşitli  nedenlerle  kullanılma  olanaklarını  yitiren  amortismana  tabi  maddi duran  varlıklardan  294-Elden  Çıkarılacak  Stoklar  ve  Maddi  Duran  Varlıklar  Hesabında izlenmesine  karar  verilenlerin,  amortismana  tabi  tutulmamış  kısmının  tamamı  amortismana tabi  tutulur.  …” denilmektedir.

SONUÇ:

Yukarıdaki  mevzuat  hükümleri  gereğince,  Kayıttan  Düşme  Teklif  ve  Onay  Tutanağı  ile hurdaya  ayrılan  taşınırlar  ve  bunlar  için  ayrılmış  olan  amortisman  tutarlarının,  ilgili  hesaptan çıkışı  yapılarak  294-Elden  Çıkarılacak  Stoklar  ve  Maddi  Duran  Varlıklar  hesabına  borç kaydedilmesi,  bu  varlıklar  için  daha  önce  ayrılmış  olan  amortisman  tutarlarının  da  257-Birikmiş Amortismanlar  hesabından  çıkılarak  299-Birikmiş  Amortismanlar  hesabına  kaydedilmesi gerekmektedir.

Belediyenin  taşınır  işlemleri  incelendiğinde,  ….. yılı  içerisinde  hurdaya  ayrılan  toplam  değeri  ….. TL  olan  ….  adet  taşınırın ilgili  taşınır  hesabına  alacak,  257  Birikmiş  Amortismanlar  hesabına  borç  yazılarak muhasebeleştirildiği  tespit  edilmiştir.  Bu  durum  mali  tablolarda  varlık  hesaplarının  doğru  ve güvenilir bilgi sağlamamasına neden olmaktadır.

Sonuç  olarak,  mevzuat  hükümleri  gereğince;  hurdaya  ayırma komisyonu  tarafından  ekonomik  ömrünü  tamamlayan  varlıkların  hurdaya  ayırma  işlemi yapıldıktan  sonra  ilgili  varlık  hesabına  alacak,  294-Elden  Çıkarılacak  Stoklar  ve  Maddi  Duran Varlıklar  hesabına  borç  yazılması,  ayrıca  bu  varlıklar  için  daha  önce  ayrılmış  olan  ve  257-Birikmiş  Amortismanlar  hesabında  yer  alan  amortisman  tutarlarının  da  299-Birikmiş Amortismanlar hesabına  aktarılması gerekmektedir.

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir