Anasayfa / SAYIŞTAY KARARLARI / Daire Kararları / Gündelik Ödemesi Hakkında Sayıştay Daire Kararı

Gündelik Ödemesi Hakkında Sayıştay Daire Kararı

 

Gündelik Ödemesi:

 …… Vali Yardımcısı iken ….. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan ……’a, geçici görev gündeliği ve konaklama bedeli ödenmesi neticesinde kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun “Yönetim kurulu” başlıklı 7 nci maddesinde aynen;

“Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.

Genel Müdür ile genel müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır.

Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. …

Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar.

…”

Denilmektedir.

………’ın ataması yukarıda yer alan 2560 sayılı kanunun 7 nci maddesi uyarınca gerçekleştirilmiştir. Madde hükmünde açıkça ifade edildiği üzere bu bir görevlendirme değil atamadır. Bu sebeple söz konusu kişiye, geçici görevle gönderilmiş gibi değerlendirmede bulunularak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca görevde bulunduğu süre boyunca gündelik verilebilmesine olanak bulunmamaktadır.

Sorumlularca yapılan savunmada özetle, söz konusu kişiye ait İçişleri Bakanı onaylı atama yazısında görevlendirme ibaresinin geçtiği, bu sebeple de bunun atama değil görevlendirme olduğundan bahisle, 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili maddesi gereğince gündelik almasında mevzuata aykırı bir durum bulunmadığı ileri sürülmüştür.

Söz konusu atama onayında da görüleceği üzere, atama işlemi 2560 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca gerçekleştirilmiştir ve yine yukarıda açıklandığı üzere bu işlem bir görevlendirme değil atama işlemidir. Bu nedenle savunma yerinde görülmemiştir.

Sonuç olarak, …….. Vali Yardımcısı iken …….. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan ……..’a, geçici görev gündeliği ve konaklama bedeli ödenmesi neticesinde oluşan …………. TL kamu zararının sorumlularına ödettirilmesine oy birliğiyle karar verildi. (Sayıştay 7. Daire Kararı, İlam No:103 , Tutanak Tarihi: 17.11.2016)

 

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir