Anasayfa / Genel / Film Platosu Hakkında Sayıştay Raporu

Film Platosu Hakkında Sayıştay Raporu

Kiralama Suretiyle Edinilmiş Olan Film Platosunun Uzun Süre Boyunca Aktif Bir Şekilde Kullanılmamasına Rağmen Kiracılık Hakkının Devam Ettirilmesi

TESPİT VE MEVZUAT:

İdare tarafından ….. Müdürlüğünden kiralanan … ilçesi Kılıçlı … … numaralı bölme içerisinde kalan taşınmazda (film platosu) gerek İdare tarafından gerekse özel veya tüzel başka kişiler tarafından aktif bir kullanım bulunmamakta, ancak, herhangi bir faaliyet için kullanılmayan söz konusu taşınmaz için her yıl güncellenen tutarlarda kira ödenmektedir.

…… Belediyesi tarafından kiralanan söz konusu alanda, film platosu yapılmak amacıyla, X Büyükşehir Belediyesi tarafından …. tarihinde “…. Yeşilçam Film Platosu Onarım ve Tamamlama İnşaatı” işi ihale edilmiş, ihale sonucunda işin yüklenicisi ile …. tarihinde XXX TL bedelli sözleşme imzalanmış ve …. tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

X  Büyükşehir Belediyesi, …… Belediyesine ait kiracılık hakkının kendisine devri için yazışmalar yapmış, …. tarihli ve …. sayılı Bakanlık oluru ile devir uygun bulunmuş, …. tarihi itibariyle devir sözleşmesi imzalanarak söz konusu yerin …. yılına kadar kiracısı haline gelmiştir. ….. tarihinde ihalesi yapılan “…. Yeşilçam Film Platosu Onarım ve Tamamlama İnşaatı” işi, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, kiraya verilen alanda yapılan faaliyetler için gerekli izinlerin alınmadığı ve yasal prosedürlerin tamamlanmadığı gerekçesiyle …. tarihinde durdurulmuştur.

İşin durdurulduğu …. tarihine kadar XXX TL’lik sözleşme bedelli işin XXX TL’lik kısmı (işin yaklaşık %53,87’si) gerçekleştirilmiştir. Ancak, alınması gereken izinler henüz alınmadığından işin tamamlanmasına ilişkin herhangi bir adım da atılmamıştır.

SONUÇ:

Yapılan incelemede, kiralanan taşınmazın İdare faaliyetlerinde değerlendirilmesine ilişkin olarak İdarenin birimleri arasında bir takım yazışmalar gerçekleştirildiği, taşınmazın kullanım hakkının İdarenin kendi birimleri arasında el değiştirdiği, ancak son aşamada 31.12.2020 tarihi itibariyle taşınmazın Belediye faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesi yönünde somut bir adım atılamadığı, taşınmazın atıl halde kalmaya devam ettiği görülmüştür.

İdarece, söz konusu taşınmaz için 2020 yılı ve önceki yıllar dahil kira ve ağaçlandırma bedeli ile bu bedellere ilişkin ödenen KDV, İdare bütçesine karşılıksız bir maliyet yüklemiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti sonrasında, İdare tarafından; söz konusu taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılması hususunda çalışmaların devam ettiği ifade edilmiştir.

Netice olarak, İdare kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla ; söz konusu taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılması mümkünse bunun ivedilikle sağlanması, bu mümkün değilse sözleşmenin feshi yoluna gidilerek kullanılmayan taşınmaz için kira ödeme yükünün ortadan kaldırılması uygun olacaktır.

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir