Anasayfa / YAYINLAR

YAYINLAR

BELEDİYELERİN DOĞRUDAN VE DOLAYLI OLARAK TABİ OLDUĞU MEVZUATLAR

BELEDİYELERİN DOĞRUDAN VE DOLAYLI OLARAK TABİ OLDUĞU MEVZUATLAR Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Yeni seçilen belediye Başkanlarını bilgilendirmek amacıyla BELEDİYE konusundaki yazılarımıza devam ediyoruz. Belediyecilik mevzuatı sadece Belediye Kanunlarından ibaret değil. Belediyelerin doğrudan yada dolaylı olarak uymak zorunda oldukları mevzuatlar konusunda yaptığımız araştırma sonucunda ilgili mevzuatlar aşağıya maddeler halinde çıkarılmıştır. …

Devamını Oku »

BELEDİYELERİ DENETLEYEN DENETİM BİRİMLERİ

BELEDİYELERİ DENETLEYEN DENETİM BİRİMLERİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Ülkemiz gerçeğinde bir dönem belediye başkanlığı veya belediyelerde idareci olarak çalışmış kişilerden birçoğu yasalardaki suç olan fiilleri işlememiş olsalar dahi yasaların uygulanmasından kaynaklı hatalar veya yorum farklılıkları dolayısıyla bu denetim birimleri tarafından sonucu yargılamaya kadar giden işlemlere muhatap olmaktadırlar. Belediyeler aşağıda …

Devamını Oku »

BELEDİYELERİN KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YAPILAN YARDIMLAR

BELEDİYELERİN KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YAPILAN YARDIMLAR Abdullah ÇAVUŞ/BADED Genel Başkanı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine istinaden hazırlanan ve 15.03.2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm …

Devamını Oku »

BELEDİYELERİN KENTSEL ALTYAPI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK İLLER BANKASI KANALIYLA YAPILAN MALİ YARDIMLAR

BELEDİYELERİN KENTSEL ALTYAPI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK İLLER BANKASI KANALIYLA YAPILAN MALİ YARDIMLAR Abdullah ÇAVUŞ Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca, malî kaynağı yetersiz olan belediyelere İller Bankasınca hazırlanan ve yıllık yatırım programına alınan; harita, imar planı, içme suyu, atık su, katı atık ve benzeri kentsel altyapı ihtiyaçlarının finansmanına katkı …

Devamını Oku »

BELEDİYELERE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILAN YARDIMLAR

BELEDİYELERE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILAN YARDIMLAR Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Çevre Bakanlığınca çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için Bakanlık bütçesinde öngörülen ödenekten belediyelere ve birliklere karşılıksız yardımlar yapılmaktadır. Söz konusu yardımlara ilişkin usul ve esaslar, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmüne dayanılarak …

Devamını Oku »

BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV SORUMLULUK VE ÖZLÜK HAKLARI

BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV SORUMLULUK VE ÖZLÜK HAKLARI Yeni seçilen belediye Başkanlarını bilgilendirmek amacıyla BELEDİYE konusundaki yazılarımıza devam ediyoruz Belediye Başkanlarının görev ve sorumlulukları esas itibariyle 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belirlenmiştir. Bununla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanının görevleri ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu belirlenmiştir. Dolayısıyla Belediyeler konusunda iki önemli yasal …

Devamını Oku »

BELEDİYELERDE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KADROLARINA ATANMA ŞARTLARI VE USULLERİ

BELEDİYELERDE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KADROLARINA ATANMA ŞARTLARI VE USULLERİ Özel Kalem Müdürlüğü kadroları 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 59. Maddesine göre göre sınavsız memuriyete geçiş için belirlenmiş istisnai kadrolar arasındadır. Özel kalem müdürü kadrolarına yapılan atamalarda, 657 sayılı Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis …

Devamını Oku »

BELEDİYELERE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ BAKIMI VE KORUNMASI İÇİN YAPILAN YARDIMLAR

BELEDİYELERE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ BAKIMI VE KORUNMASI İÇİN YAPILAN YARDIMLAR Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi ve 13.04.2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre kültür ve tabiat …

Devamını Oku »