Anasayfa / SAYIŞTAY KARARLARI / Temyiz Kurulu Kararları / İhale Mevzuatı ile İlgili Temyiz Kurulu Kararı

İhale Mevzuatı ile İlgili Temyiz Kurulu Kararı

ihale, temyiz, karar

Teşvik Tutarları Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

  Konu: Asgari Ücret Teşvik Tutarlarının Hakedişlerden Kesilmemesi ve Bu Tutarlardan KDV’nin Hesaplanmaması 1-20 sayılı Asıl İlamın 3’üncü maddesinin (A) bendinde; … Belediyesi tarafından … Ltd. Şti. yüklenimindeki “… Belediyesi Hizmet Binası Temizliği ile Çöp Toplama İşi” ne ait hakediş ödemelerinden asgari ücret teşvik tutarlarının kesilmemesi ve (B) bendinde; asgari …

Devamını Oku »

Reklam Panoları Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

 Konu: Reklam panolarının belediye şirketine kiraya verilmesi. 183 sayılı asıl ilamın 1’inci maddesi ile; İdarenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile kamu adına ayrılmış yol fazlası alanlar ve belediyenin idaresine bırakılan cadde ve sokaklarda kurulacak ve işletilecek reklam panolarının, çeşitli adlar altında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun …’inci maddesinin (g) bendinde düzenlenen …

Devamını Oku »

Asgari Ücret Teşvik Tutarları Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

  Konu: Asgari Ücret Teşvik Tutarlarının Hakedişlerden Kesilmemesi ve Bu Tutarlardan KDV’nin Hesaplanmaması 1-20 sayılı Asıl İlamın 3’üncü maddesinin (A) bendinde; … Belediyesi tarafından … Ltd. Şti. yüklenimindeki “… Belediyesi Hizmet Binası Temizliği ile Çöp Toplama İşi” ne ait hakediş ödemelerinden asgari ücret teşvik tutarlarının kesilmemesi ve (B) bendinde; asgari …

Devamını Oku »

Yurtdışı Harcırahı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

  Konu: Belediye personeline yurtdışı harcırahı ödenmesi gerekirken, bu seyahatin finansmanının doğrudan temin yöntemiyle hizmet satın alınmak suretiyle sağlanması 2-191 sayılı İlamın 20. maddesi ile, yurtdışında temaslarda bulunmak üzere … ve … şehirlerine giden … Belediye Başkanı ve bazı Belediye personeline, yurtdışı harcırahı ödenmesi gerekirken, bu seyahatin finansmanının doğrudan temin …

Devamını Oku »

Personel Çalıştırılması Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

  Konu: Yüklenici tarafından ihale dokümanında öngörülen personelden daha az sayıda personel çalıştırılması sebebiyle sözleşmede belirtilen cezai müeyyidenin uygulanmaması. 2-185 sayılı İlamın 2 nci maddesiyle Atık Toplama Taşıma Temizlik ve Katı Atık Bertaraf Tesisi İşletimi Hizmet Alım İşinin başlangıcından 2017 yılının sonuna kadar tüm aylarda yüklenici tarafından ihale dokümanında öngörülen …

Devamını Oku »

5018 Sayılı Kanun Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

    Konu: 5018 sayılı Kanun kapsamında idarenin yürütmekle mükellef olduğu hizmetlerin ihale yoluyla temini. .. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2015 yılı hesabının 7. Dairede yargılanması sonucunda 183 sayılı İlamın 2. maddesiyle; 5018 sayılı Kanun kapsamında idarenin yürütmekle mükellef olduğu hizmetlerin ihale yoluyla temini ve ihale …

Devamını Oku »

Araç Bedeli Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

  Konu: Araç bedeli. 2-45 sayılı ilamın 8’inci maddesinde; 8 ay süreli … Belediyesi Temizlik Hizmet Alımı işinde 1 no.lu hakedişte (Mayıs 2017 dönemi) 1 adet denetim aracı için 31 gün üzerinden ücret ödenmesi gerekirken (ihalede ücretin günlük belirlenmesi nedeniyle) … gün üzerinden ücret ödendiği, yine 6. ve uzatılan döneme …

Devamını Oku »

Gelir Vergisi Kesintisi Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Konu: Gelir vergisi kesintisi.  2- 4 sayılı ilamın 3’üncü maddesinin C bendiyle; … … Belediyesi tarafından ihale edilen …Şti. yüklenimindeki …TL sözleşme bedelli “Beton Kilitli Parke, Bordür, Kum (Elenmesi Gerekmeyen İnce Agrega ) ve Tek Katlı Sathi Kaplama Yapılması” işinde; iş yıllara yaygın hale geldiği halde, yapım işine ilişkin hakedişlerin …

Devamını Oku »

Süre Uzatım Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Konu: Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Sözleşme hükümlerine aykırı olarak süre uzatım kararı verilmesi.  3-69 sayılı ilamın 4’üncü maddesiyle; … Müh. İnş. Turz. Tic. ve San. A.Ş. yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli “… Belediyesi Akkese ve Teyneli Mahalleleri Sanat Yapıları Oluşturulması ve Çeşitli Yapım İşleri”nde Yapım İşleri Genel Şartnamesi …

Devamını Oku »

Birim Fiyat Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Konu: Birim fiyat tanımlarında, malzeme ve imalat birim fiyatlarına dahil edilmiş olduğu halde bitüm ve bitüm bağlayıcı için ayrıca nakliye ve ısıtma bedeli hesaplanıp ödenmesi. 3-4 sayılı ilamın 3’üncü maddesinin D bendiyle; … … Belediyesi tarafından ihale edilen … Yapı. Inş.Taah.Petrol Hay.Gıda San.Tic.Ltd.Şti. yüklenimindeki … TL sözleşme bedelli “Beton Kilitli …

Devamını Oku »