Anasayfa / SAYIŞTAY KARARLARI / Temyiz Kurulu Kararları / Harcırah Mevzuatı ile İlgili Temyiz Kurulu Kararı

Harcırah Mevzuatı ile İlgili Temyiz Kurulu Kararı

Temyiz Kurulu Kararı

Geçici Görev Gündeliği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Konu: Vali Yardımcısı iken Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan şahsa, geçici görev gündeliği ve konaklama bedeli ödenmesi. 103 sayılı ilamın 3 üncü maddesiyle; … Vali Yardımcısı iken … Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan …’a, geçici görev gündeliği ve …

Devamını Oku »

Geçici Görev Yolluğu Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Konu: Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle Belediyede çalışan kişiye mevzuata aykırı olarak geçici görev yolluğu ödenmesi yapılması 2- … Sayılı İlamın 13’üncü maddesiyle; Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle … Büyükşehir Belediyesinde çalışan …’a mevzuata aykırı olarak geçici görev yolluğu ödenmesi yapılması sonucunda … TL’nin sorumlulardan müştereken ve müteselsilen …

Devamını Oku »

Sürekli Görev Yolluğu Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Konu: Naklen ataması yapılan kişiye mevzuata aykırı olarak sürekli görev yolluğu ödenmesi. … Sayılı İlamın 11’inci maddesiyle; … Büyükşehir Belediyesinden … Büyükşehir Belediyesine naklen ataması yapılan …’a mevzuata aykırı olarak sürekli görev yolluğu ödenmesi yapılması sonucunda … TL’nin sorumlulardan müştereken ve müteselsilen tazminine karar verilmiştir. Harcama Yetkilisi sıfatıyla temyiz talebinde …

Devamını Oku »

İşçilere Fazla Ödeme Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

KONU: Yurtiçi geçici görevle görevlendirilen kadrolu işçilere, görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesi. 2- 88 sayılı İlamın 6. maddesiyle; Yurtiçi geçici görevle görevlendirilen kadrolu işçilere, görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesi neticesinde … TL’ye …

Devamını Oku »

Yersiz harcırah ödenmesi Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Konu: Yersiz harcırah ödenmesi. 1- 145 sayılı İlamın 1’inci maddesiyle; 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun hükümlerine aykırı olarak harcırah ödemesi yapılması sonucunda … TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir. İlamda Gerçekleştirme Görevlisi olarak sorumlu tutulan …, Muhasebe Yetkilisi olarak sorumlu tutulan … ve …, Üst Yönetici olarak …

Devamını Oku »

Geçici görev yolluğu Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

  Konu: Geçici görev yolluğu kapsamında şoförlü araç kiralama bedellerinin Belediye bütçesinden ödenmesi  193 sayılı İlamın 13. Maddesi ile, … Belediyesi tarafından geçici görev yolluğu kapsamında şoförlü araç kiralama bedellerinin Belediye bütçesinden ödenmesi neticesinde …TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. İlamda harcama yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan …, … ile gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla …

Devamını Oku »