Anasayfa / SAYIŞTAY ELEŞTİRİLERİ / Taşınmazlar Hakkında Sayıştay Bulgusu

Taşınmazlar Hakkında Sayıştay Bulgusu

Yap İşlet Devret Kiralamaları Hakkında Sayıştay Bulgusu

Sözleşmeye Aykırı Olarak Yap İşlet Devret Süresinden Daha Uzun Alt Kiralamaların Yapılması TESPİT: Kurum hesap ve işlemlerinde yapılan incelemelerde, yap işlet devret modeli ile yaptırılan şehirlerarası otogar işletmesi sözleşmesinde yatırımcının kiracılarla yapılacağı alt kira sözleşmelerinin hiçbir şekilde sözleşme süresini aşamayacağı belirtilmesine rağmen, yatırımcı tarafından bu süreleri aşacak şekilde alt kiracılık …

Devamını Oku »

Şehirlerarası Otobüs Terminali Hakkında Sayıştay Bulgusu

………Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Ruhsata Aykırı Yapılar Olması TESPİT VE MEVZUAT: Kurum işlemlerinde yapılan incelemelerde, yap işlet devret modeli ile finanse edilerek yaptırılan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ruhsata aykırı yapıların olduğu, bu yapıların işletici firma tarafından kiraya verilerek ilave gelir kalemleri yaratıldığı ve sözleşmede yalnızca otobüs girişlerinden hasılat öngörüldüğü için Büyükşehir …

Devamını Oku »

Taşınmazların İşgaliye ile Kullandırılması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Taşınmazların İşgaliye ile Kullandırılması TESPİT: Belediyeye ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yapılmaksızın “işgaliye sözleşmesi” ile kullandırıldığı görülmüştür. MEVZUAT: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18’inci maddesinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç …

Devamını Oku »

Taşınmazın İhalesiz Tahsis Edilmesi Hakkında Sayıştay Raporu

Büyükşehir Belediyesine ait iki Taşınmazın …… AŞ’ye İhalesiz Tahsis Edilmesi ve Üzerine Şirket Tarafından Sanayi Tesisi İnşa Edilmesi TESPİT: Yapılan incelemelerde Büyükşehir Belediyesi iki taşınmazının mevzuata aykırı olarak ….. A.Ş’ye tahsis edildiği ve bu taşınmaz üzerinde ilgili şirket tarafından sanayi tesisi kurulduğu tespit edilmiştir. …. A.Ş’nin ….. İlçesi ….. Mahalli …

Devamını Oku »

Taşınmazın Üçüncü Şahıslarca Bedelsiz Kullanılması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Belediye Tarafından İnşa Ettirilen Taşınmazın Üçüncü Şahıslarca Bedelsiz Kullanılması TESPİT: …… Bulvarı ile ……. Lisesi arasında kalan zemini deniz dolgusuyla oluşturulmuş ve Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği binanın …. tarihinden itibaren üçüncü şahıslar tarafından herhangi bir kira bedeli ödenmeden kullanıldığı tespit edilmiştir. MEVZUAT: Yapılan incelemelerde 20.10.1998 tarihli yazıda …. tarih … …

Devamını Oku »

Kira Süresi Sona Eren Taşınmaz Hakkında Sayıştay Bulgusu

Kira Süresi Sona Ermesine Rağmen Taşınmaz Kullanımına Devam Edilmesi   TESPİT: ….. İli ….. İlçesi …. Mahallesinde bulunan ….. m2 lik taşınmaz üzerinde 07.10.1976 tarihinde yapılan 40 yıllık kira sözleşmesi 07.10.2016 tarihinde sona ermiş olmasına rağmen taşınmazın kullanıma devam edildiği görülmüştür . MEVZUAT: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı …

Devamını Oku »

Taşınmazın Üçüncü Şahıslar Tarafından Kullanılması Hakkında Sayıştay Bulgusu

X Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetine Ait ……’da Bulunan Taşınmazın Üçüncü Şahıslar Tarafından Kullanılması TESPİT: Yapılan incelemelerde, 1959 yılında satın alınan ve X Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine bulunan ….. İli ….. İlçesi ….. Mahallesi ….. ada …. parsel ……. m2 arsanın üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. MEVZUAT: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim …

Devamını Oku »

Taşınmazların Kurum Kayıtlarında Yer Almaması Hakkında Sayıştay Bulgusu

X Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetine ait …..İlinde Bulunan Taşınmazların Kurum Kayıtlarında Yer Almaması TESPİT: Yapılan incelemelerde X Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine bulunan …. İli …. İlçesi …..Mahallesinde … ada … parsel  ……metrekarelik, …. ada …. parsel……..metrekare ( 5/2400 hisse) iki adet taşınmazın kurum kayıtlarında yer almadığı görülmüştür. MEVZUAT: 5018 sayılı Kamu Mali …

Devamını Oku »

Sosyal Tesisler Hakkında Sayıştay Bulgusu

Sosyal Tesislere İlişkin Mevzuatın Gerektirdiği Bazı İşlemlerin Yapılmaması TESPİT: İdareye ait sosyal tesislere ilişkin olarak mevzuatın gerektirdiği bazı işlemler yapılmamış ve hazırlanması gereken bazı raporlar düzenlenmemiştir. MEVZUAT: 5216 sayılı Kanun’un “ Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7’nci maddesine göre büyükşehir belediyelerince sosyal tesisler kurulup işletilebilmektedir. Hazine ve …

Devamını Oku »

İdare Taşınmazlarının Tahsis Edilmesi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğinde Olmayan Elektrik Dağıtım Şirketine İdare Taşınmazlarının Tahsis Edilmesi TESPİT: İdare, mülkiyetinde bulunan muhtelif taşınmazlarını, kamu kurumu ve kuruluşu niteliğinde olmayan …….. özel elektrik dağıtım şirketlerince kullanılmak üzere, trafo inşası sebebiyle ……… tahsis etmiştir. MEVZUAT: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Taşınmaz tahsisi” başlıklı …

Devamını Oku »