Anasayfa / SAYIŞTAY ELEŞTİRİLERİ / Personel Mevzuatı İle İlgili Sayıştay Bulgusu

Personel Mevzuatı İle İlgili Sayıştay Bulgusu

Kısmi Zamanlı Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhaleler Hakkında Sayıştay Bulgusu

Kısmi Zamanlı Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhalelerde Personelin Tam Zamanlı Çalıştırılması TESPİT: Yapılan incelemelerde “X Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanları Dahilinde Bulunan Ağaçlandırma Alanlarının Bakın ve Islahı Bakım Hizmet Alımı, Sosyal Yaş am Kampüsü Alanı ve X.B.B Bakım ve Onarım Hizmet Alımı işlerinde idare tarafından kısmi zamanlı personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale …

Devamını Oku »

İşçilerin Yıllık İzinleri Hakkında Sayıştay Bulgusu

İşçilerin Yıllık İzinlerin Kanuna Uygun Şekilde Kullandırılmaması TESPİT: Yapılan incelemelerde yıllık izinlerinin mevzuata uygun şekilde kullandırılmadığı ve birikmiş yıllık izne sahip işçiler olduğu görülmüştür. MEVZUAT: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53’üncü maddesinde işçilere yıllık izin verileceği ve yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği, 56’ncı maddesinde yılık iznin 53’üncü maddede gösterilen süreler içinde …

Devamını Oku »

İdarenin Çalışanlar Üzerinde İş Yükü Tesisi Hakkında Sayıştay Bulgusu

İdarenin Yapım İşlerinde Kontrol Görevlisi Olarak Çalışan Personelin Aynı Anda İşin Başında Bulunamayacak Şekilde İş Yükü Tesis Edilmesi TESPİT: Yapılan incelemelerde, idarenin yapım işlerinde kontrol görevlisi olarak çalışan personelin aynı anda işin başında bulunamayacak şekilde iş yükü tesis edildiği görülmüştür. MEVZUAT: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Yapı Denetim Görevlilerinin …

Devamını Oku »

Sosyal Denge Sözleşmesi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Sosyal Denge Sözleşmesine Mevzuatında Belirtilenin Dışındaki Konularla İlgili Hükümlerin Konulması TESPİT: İdare ile x sendikası arasında akdedilen sosyal denge sözleşmelerinde, sosyal ve kültürel destekler ile belediyenin çeşitli imkânlarından yararlanma gibi konularda düzenlemeler yapılmıştır. MEVZUAT: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 32’nci maddesine göre; 27.6.1989 tarihli ve 375 …

Devamını Oku »

Öğretmenlerin Spor Tesislerinde Çalıştırılması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Bazı Öğretmenlerin Spor Tesislerinin İşletilmesi İşi Hizmet Alımı İhalesi Kapsamında İdarenin Spor Tesislerinde Çalıştırılması TESPİT: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak devlet okullarında öğretmenlik yapan personel, ders dışı zamanlarda, hizmet alımı ihalesi kapsamında spor tesislerinde eğit men olarak çalıştırılmış ve …

Devamını Oku »

Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Doğrudan Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan İşçiler İçin Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması TESPİT: Belediyede geçmiş yıllarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi kapsamında çalıştırılan, sonrasında 696 sayılı KHK uyarınca belediye şirketlerinden doğrudan hizmet alımı ile temin edilen işçiler için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmamıştır. MEVZUAT: 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Bazı kamu kurum …

Devamını Oku »

Çalışılmayan Günler İçin Yemek Yardımı Ödenmesi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Ödemelerinde Fiilen Çalışılmayan Günler İçin Yemek Yardımı Ödenmesi TESPİT: X Dairesi Başkanlığı ile Y Dairesi Başkanlığının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işleri için Z A.Ş. ile doğrudan hizmet alım sözleşmesi imzaladığı ve bu sözleşme kapsamında personelin fiilen çalışmadığı ve mazeret izni kullandığı günler için de yemek …

Devamını Oku »

Sözleşmeye Dayanmadan Personel İstihdam Edilmesi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Herhangi Bir Sözleşmeye Dayanmadan Belediye Şirket Personelinin Kurumda İstihdam Edilmesi TESPİT: Kurum kayıtları ile personel istihdamının incelenmesi sonucunda; Belediye Şirketlerinden birinde personel olan yaklaşık XXX kişinin herhangi bir sözleşme, protokol, ihale vs. olmadan ve belediye bütçesinden herhangi bir gider yapılmadan XBB’nin çeşitli birimlerinde çalıştırıldığı tespit edilmiştir. MEVZUAT: Kamu kurum ve …

Devamını Oku »

İşçilerin  Yıllık  Ücretli  İzinleri Hakkında Sayıştay Bulgusu

İşçilerin  Yıllık  Ücretli  İzinlerinin  Kanuna  Uygun  Olarak Kullandırılmaması TESPİT: Belediyede  işçilerin  yıllık  izinlerinin  kanuna  uygun  şekilde  kullandırılmadığı  bu nedenle  de  yüksek  miktarda  birikmiş  yıllık  izinlerin  bulunduğu  ve  biriken  izinlerinin emeklilikte toplu izin ücreti  olarak ödendiği  görülmüştür. MEVZUAT: Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası’nın  50’nci  maddesinde,  dinlenmenin  çalışanların  bir hakkı olduğu ve  bu hakların …

Devamını Oku »