Anasayfa / SAYIŞTAY ELEŞTİRİLERİ / Muhasebe Mevzuatı İle İlgili Sayıştay Bulgusu

Muhasebe Mevzuatı İle İlgili Sayıştay Bulgusu

belediye, muhasebe, sayıştay, bulgu

Yazılımlar Hakkında Sayıştay Bulgusu

Kurumun İç İmkânları ile Ürettiği Yazılımların Varlık Hesaplarında Takip Edilmemesi TESPİT: Bilgi İşlem Daire Başkanlığının kendi kaynakları ile ürettiği yazılımlara ilişkin giderler 260-Haklar Hesabına kaydedilmemiştir. MEVZUAT: Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Kayıt zamanı, kamu gelir ve giderleri ile bütçe gelir ve giderlerinin yılı” başlıklı 16’ncı maddesinde; “ (1) Bir ekonomik değer; …

Devamını Oku »

Fiber Optik Kablo Hatları Hakkında Sayıştay Bulgusu

Fiber Optik Kablo Hatları ve Altyapı Kurulumuna İlişkin Harcamaların İlgili Varlık Hesabı Yerine Doğrudan Giderler Hesabına Kaydedilmesi TESPİT: İdareye ait olan fiber optik kablo ve altyapı hatlarının kurulumu için yapılan harcamalar 630-Giderler Hesabına kaydedilmek suretiyle doğrudan giderleştirilmiştir. MEVZUAT: Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Kayıt zamanı, kamu gelir ve giderleri ile bütçe …

Devamını Oku »

Taşınmazların  Muhasebe  Kayıtları Hakkında Sayıştay Bulgusu

İdare Tarafından  Tahsis  Edilen  Taşınmazların  Muhasebe  Kayıtlarının Yapılmaması TESPİT: X  Büyükşehir  Belediyesinde 2020  yılı  kapsamında  yapılan  incelemeler neticesinde,  İdarenin  mülkiyetinde    olan  taşınmazlardan  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşlarına tahsis edilenlerin “500 Net Değer  Hesabında”  takip edilmediği tespit  edilmiştir. MEVZUAT: Mahalli  İdareler  Bütçe  ve  Muhasebe  Yönetmeliği’nin  187’nci  maddesinde,  kamu idaresinin  mülkiyetinde  olan  …

Devamını Oku »

Tahsisli Taşınmazların  Muhasebesi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Tahsisli  Kullanılan  ve  Tahsis  Edilen  Taşınmazların  Varlık Hesaplarında İzlenmemesi TESPİT: Belediyenin  mülkiyetinde  bulunan  taşınmazlardan  diğer  kurum  ve  kuruluşlara  tahsis edilenler  ile  kamu idarelerince Belediyeye  tahsisli  olarak  kullandırılan  taşınmazların  ilgili varlık hesaplarında  izlenmediği  görülmüştür. MEVZUAT: 5393  sayılı  Belediye  Kanunu’nun  75’inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (d)  bendinde, belediyelerin  kendilerine  ait  taşınmazları,  asli  görev  …

Devamını Oku »

Hurdaların Muhasebesi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Hurdaya  Ayrılan  Taşınırların  İlgili  Muhasebe  Hesaplarında İzlenmemesi   TESPİT: Belediyenin  …..  yılı  içinde  kullanım  ömrünü  tamamlamış  taşınırları  için,  294-Elden Çıkarılacak  Stoklar  ve  Maddi  Duran  Varlıklar  Hesabı  ile  299-  Birikmiş  Amortismanlar Hesabının  kullanılmadığı,  hurdaya  ayrılan  varlıkların  doğrudan  ilgili  hesaptan  çıkışının yapıldığı  görülmüştür. MEVZUAT: Mahalli  İdareler  Bütçe  ve  Muhasebe  Yönetmeliği’nin  224’üncü  maddesinde  …

Devamını Oku »