Anasayfa / Genel / Birim Fiyat Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Birim Fiyat Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Konu: Birim fiyat tanımlarında, malzeme ve imalat birim fiyatlarına dahil edilmiş olduğu halde bitüm ve bitüm bağlayıcı için ayrıca nakliye ve ısıtma bedeli hesaplanıp ödenmesi.

3-4 sayılı ilamın 3’üncü maddesinin D bendiyle; … … Belediyesi tarafından ihale edilen … Yapı. Inş.Taah.Petrol Hay.Gıda San.Tic.Ltd.Şti. yüklenimindeki … TL sözleşme bedelli “Beton Kilitli Parke, Bordür, Kum(Elenmesi Gerekmeyen İnce Agrega ) ve Tek Katlı Sathi Kaplama Yapılması” işinde birim fiyat tanımlarında, malzeme ve imalat birim fiyatlarına dahil edilmiş olduğu halde bitüm ve bitüm bağlayıcı için ayrıca nakliye ve ısıtma bedeli hesaplanıp ödenmesi sonucu … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

TEMYİZ DİLEKÇESİ

İlamda Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan …; Diğer Sorumlu sıfatıyla sorumlu tutulan Abidin Polat, Özgür Güven ve … tarafından verilen temyiz dilekçesinde özetle;

İlgili kararın D bendinde; “imalat ve malzeme birim fiyatlarına dahil olduğu halde bitüm için ayrıca nakliye bedeli ödenmesi sonucu … TL kamu zararına sebebiyet verildiği” hususunun ise kısmen hatalı olduğunu,

Yapılan incelemede; “bitümün, distribütörde tatbik derecesine kadar ısıtılması ve her iki tabaka için ayrı ayrı püskürtülmesi” işleminin birim fiyata dahil olduğunun belirtildiğini, bu tespitin doğru olmakla birlikte 1. ve 2. hakedişten ödenen bedellerden düşülen … TL damga vergisi ile … TL geçici kabul kesintisinin (%3 oranında) bu rakamdan düşülmesi gerektiğini,

Ayrıca bu rakamın üzerine KDV eklenmeyecek olup; kamu zararına ilişkin ödemelerde KDV alacağı doğmayacağının da muhakkak olduğunu, belirterek

Verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

BAŞSAVCILIK MÜTALAASI

Başsavcılık mütalaasında;

“Sorumlunun savunmasında; “… Yapılan incelemede; “bitümün, distribitörde tatbik derecesine kadar ısıtılması ve her iki tabaka için ayrı ayrı püskürtülmesi” işleminin birim fiyata dahil olduğu belirtilmiştir. Bu tespit doğru olmakla birlikte 1. ve 2. hakedişten ödenen bedellerden düşülen … TL damga vergisi ile … TL geçici kabul kesintisinin (%3 oranında) bu rakamdan düşülmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Konu Daire Kararında etraflıca karşılanmış olup, birim fiyatlarda yer almayan ve malzeme ve imalat birim fiyatlarına dahil olduğu belirtilen bitüm ve bitüm bağlayıcının nakli ve ısıtılması işlemi için ayrı bir birim fiyatın hesaplanıp yapılan işler listesine dahil edildiği ve bedelinin ödendiği anlaşılmakta olup, nakliye ve ısıtma işlemleri, malzeme bedellerine ait birim fiyatlar ile sathi kaplama yapılması birim fiyatlarına dahil edilmiş bulunduğundan, ayrıca birim fiyat belirlenip ödenmesinin mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, Daire Kararının tasdikine karar verilmesi uygun olur.” denilmektedir.

Duruşmaya katılan Diğer Sorumlu … (Harita Teknikeri) ve fer’i müdahil olarak katılan … Yapı Inş.Taah.Petrol Hay.Gıda San.Tic.Ltd.Şti. temsilcisi Mehmet … sözlü ifadelerinde; sehven fazla ödeme yapıldığını ifade etmişlerdir.

Duruşmaya katılan Sayıştay Savcısı Hikmet TOSUN, yazılı olarak verdiği görüşün devamı niteliğinde, verilen tazmin hükmünün tasdikine karar verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Duruşma talebinde bulunan Diğer Sorumlu … (Harita Teknikeri), fer’i müdahil Mehmet … ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

İmalat ve malzeme birim fiyatlarına dahil olduğu halde bitüm için ayrıca nakliye bedeli ödenmesi sonucu … TL kamu zararına sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır.

İşe ilişkin Sözleşme ekinde yer alan ve İhale dokümanında bulunan Proje Birim Fiyat Poz Tariflerinde; bitüm ile ilgili aşağıdaki tanımlamalar ve belirlemeler yapılmıştır:

“Poz No ÖZEL -4

Sıra No: 10

Tanımı AC/160-220

Birimi: TON Kitap Sizin Özel Pozlarınız (ÖZL)

Tarifi K.T.Ş esaslar ve şartlar dahilinde sathi kaplama işinin bünyesine giren bitüm temini ve nakliyesi

Birim Fiyata dahil olmayan masraflar: Yoktur.

ÖLÇÜ : Bitümlü malzemenin depolandığı kabın dolu ve boş olarak tartılmak suretiyle bulunacak TON cinsinden ağırlık farkıdır.

Not: Her nakliye sonunda tartım fişleri Yapı Denetim Görevlisine teslim edilerek Yapı Denetim Görevlisinin Onayı alınacaktır.

Poz No ÖZEL -5

Sıra No: 10

Tanımı Bitümlü Bağlayıcı (Fm2B2) Temini ve Nakliyesi

Birimi: ton Kitap Sizin Özel Pozlarınız (ÖZL)

Tarifi K.T.Ş esaslar ve şartlar dahilinde sathi kaplama işinin bünyesine giren bitüm temini ve nakliyesi

Birim Fiyata dahil olmayan masraflar: Yoktur.

ÖLÇÜ: Bitümlü malzemenin depolandığı kabın dolu ve boş olarak tartılmak suretiyle bulunacak TON cinsinden ağırlık farkıdır.

Not: Her nakliye sonunda tartım fişleri Yapı Denetim Görevlisine teslim edilerek Yapı Denetim Görevlisinin Onayı alınacaktır. “

Yine aynı belgede, özel 2 poz nolu “TEK KAT BİTÜMLÜ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI “ birim fiyat tarifinde; “Bitümün, distribütörde (gerekli olduğu takdirde) tatbik derecesine kadar ısıtılması ve her iki tabaka için ayrı ayrı püskürtülmesi,” işleminin birim fiyata dahil olduğu belirtilmiştir.

Hakedişlerin incelenmesinde, sathi kaplama yapılması ile bitüm malzemesine ilişkin birim fiyatların, yapılan işler listesinde yer alarak ödenecek rakamların bulunduğu halde, birim fiyatlarda yer almayan ve malzeme ve imalat birim fiyatlarına dahil olduğu belirtilen bitüm ve bitüm bağlayıcının nakli ve ısıtılması işlemi için ayrı bir birim fiyatın hesaplanıp yapılan işler listesine dahil edildiği ve bedelinin ödendiği görülmektedir.

Söz konusu nakliye ve ısıtma işlemleri, malzeme bedellerine ait birim fiyatlar ile sathi kaplama yapılması birim fiyatlarına dahil edilmiş bulunduğundan, ayrıca birim fiyat belirlenip ödenmesi kamu zararına neden olmuştur.

Bu itibarla; 4 sayılı ilamın 3’üncü maddesinin D bendiyle, birim fiyat tanımlarında, malzeme ve imalat birim fiyatlarına dahil edilmiş olduğu halde bitüm ve bitüm bağlayıcı için ayrıca nakliye ve ısıtma bedeli ödenmesi sonucu … TL’ye verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, oybirliğiyle,

Karar verildiği 23.06.2021 tarih ve 49766 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı. (Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı, Tutanak No: 49766, Tutanak Tarihi: 23.6.2021)

 

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir