Anasayfa / Genel / Bilgisayar  Sistem  Ekranlı  Tabelalar  Hakkında Sayıştay Bulgusu

Bilgisayar  Sistem  Ekranlı  Tabelalar  Hakkında Sayıştay Bulgusu

Bilgisayar  Sistem  Ekranlı  Tabelalar  için  İlan  ve  Reklam  Vergisinin Eksik  Tahakkuk  Ettirilmesi

TESPİT:

Belediye  tarafından  kiraya  verilen  bilgisayar  sistem  ekranlı  tabelalardan  ilan  reklam vergisinin eksik tahakkuk ettirildiği görülmüştür.

MEVZUAT:

2464  sayılı  Belediye  Gelirleri  Kanunu’nun  12’nci  maddesinde,  belediye  sınırları  ile mücavir alanları içinde  yapılan  her türlü ilan  ve  reklamın ilan ve  reklam vergisine  tabi  olacağı; 13’üncü  maddesinde,  ilan  ve  reklam  vergisi  mükellefinin,  yurt  dışından  gönderilen  ilan  ve reklamlar  dahil  olmak  üzere,  ilan  ve  reklamı  kendi  adına  yapan  veya  yaptıran  gerçek  veya tüzelkişiler  olduğu  belirtilmiş  olmakla  birlikte,  ilan  ve  reklam  işlerini  mutat  meslek  olarak  ifa edenlerin,  başkaları  adına  yaptıkları  ilan  ve  reklamlara  ait  vergileri  mükellefler  adına  ilgili belediyeye  yatırmaktan  sorumlu  oldukları  ifade  edilmektedir.  Aynı  Kanun’un  15’inci maddesinde ise  İlan ve  Reklam Vergisine  ilişkin olarak tarife  ve  nispetler  yer almaktadır.

SONUÇ:

Büyükşehir  Belediyesinin  yetki  alanındaki  meydan,  bulvar,  cadde  ve  ana  yollar  üzerinde kurulu  olan  X  adet  bilgisayar  sistem  ekranlı  tabelalarda  gün  içerisinde  birden  fazla  reklam gösterimi  yapılmakta  olup  söz  konusu  tabelalarda  yıl  boyunca  gösterimi  yapılan  toplam  …. adet  reklam  için  tahakkuk  ettirilen  vergi  ise  tabela  başına  tek  reklam  üzerinden  toplam …………..TL’dir.

….  ayrı  noktada  kurulu  bulunan  reklam tabelalarında  ……. yılı  boyunca  toplam  …… adet  reklam  gösterimi  yapılmış  olup  söz  konusu reklamlara  ilişkin  tabela  alanları  toplamı  …………..  m 2 olmaktadır.

Bununla  birlikte  reklam tabelalarının  bulunduğu  bölgelere  ve  yapılan  reklam  adedine  göre  vergilendirilmesi yapıldığında  yıllık  toplam  ilan  ve  reklam  vergisi  tahakkukunun  ……….  TL  olması gerekmektedir.  Buna  göre  Belediyenin  …….  yılı  içerisinde  tahakkuk  ettirdiği  tutar ……… TL olup ……………….. TL  eksik tahakkuk  yapıldığı  tespit edilmiştir.

Belediye  sınırları  içinde  yapılan  her  türlü  ilan  ve  reklamın,  ilan  ve  reklam  vergisine  tabi olacağından Belediye  mülkiyetinde  bulunup  ihale  yolu  ile  ajanslara  kiralanan  bilgisayar  sistem ekranlı  tabelalara  ilişkin  ilan  ve  reklam  vergisi  tahakkuk  ve  tahsilatlarının,  ilgili  ekranlarda dönen reklam sayısına  göre  vergilendirilmesi  gerekmektedir.

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir