Anasayfa / Genel / BELEDİYELERİN DOĞRUDAN VE DOLAYLI OLARAK TABİ OLDUĞU MEVZUATLAR

BELEDİYELERİN DOĞRUDAN VE DOLAYLI OLARAK TABİ OLDUĞU MEVZUATLAR

BELEDİYELERİN DOĞRUDAN VE DOLAYLI OLARAK TABİ OLDUĞU MEVZUATLAR
Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı
Yeni seçilen belediye Başkanlarını bilgilendirmek amacıyla BELEDİYE konusundaki yazılarımıza devam ediyoruz. Belediyecilik mevzuatı sadece Belediye Kanunlarından ibaret değil. Belediyelerin doğrudan yada dolaylı olarak uymak zorunda oldukları mevzuatlar konusunda yaptığımız araştırma sonucunda ilgili mevzuatlar aşağıya maddeler halinde çıkarılmıştır.
1. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2. 5393 sayılı Belediye Kanunu
3. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
4. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
5. 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
6. 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
7. 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
8. 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
9. 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun
10. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
11. 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
12. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
13. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
14. Vergi mevzuatı
15. Muhasebe ve Bağımsız Denetim Mevzuatı
16. İmar mevzuatı
17. Çevre mevzuatı
18. Haller kanunu
19. 5018 sayılı kanun ve ikincil düzey mevzuat
20. Kamu İhale kanunu ve ikincil düzey mevzuat
21. İş ve sosyal güvenlik hukuku
22. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
23. Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
24. Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
25. Kent Konseyi Yönetmeliği
26. İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
27. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği
28. Belediye Zabıta Yönetmeliği
29. Belediye İtfaiye Yönetmeliği
30. Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
31. Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği
32. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
33. Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği
34. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
35. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir