Anasayfa / Genel / Araç Bedeli Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Araç Bedeli Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

 

Konu: Araç bedeli.

2-45 sayılı ilamın 8’inci maddesinde; 8 ay süreli … Belediyesi Temizlik Hizmet Alımı işinde 1 no.lu hakedişte (Mayıs 2017 dönemi) 1 adet denetim aracı için 31 gün üzerinden ücret ödenmesi gerekirken (ihalede ücretin günlük belirlenmesi nedeniyle) … gün üzerinden ücret ödendiği, yine 6. ve uzatılan döneme ait 1 no.lu hakedişlerde denetim aracı ve hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ücretlerinin birer gün fazladan hesap edilerek ödemede bulunulması neticesinde …TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

TEMYİZ DİLEKÇESİ

İlamda Diğer Sorumlu (Tem.İş.Müd. V.) sıfatıyla sorumlu tutulan … ve Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan … tarafından verilen ortak mahiyetteki Temyiz Dilekçesinde özetle;

Sayıştay İlamının Sıra No-8 Kısmındaki Kamu Zararı Kararının Hatalı Olduğunu,

Sayıştay ilamının 8. Sıra no.da Temizlik Hizmet Alımı işinde denetim 1 nolu hakedişte 31 gün yerine … gün üzerinden hakediş yapıldığı, kamu zararına sebebiyet verildiği tespitinin yapıldığını, hâlbuki yukarıda da açıklandığı üzere 2 adet araç çalıştığının yapılan işlerin cinsinde belirtilmiş fakat maddi hata sonucu tek aracın fiyatının girildiğini, eksik miktarda hakediş bedeli hesaplanmış olup yüklenicinin alması gereken bedelin 2x…x…- … TL olup, eksik kısım … TL’lik ilave hakedişin yükleniciye ödenmesi gerektiğini,

Bu sebeple kamu zararına sebebiyet verilmemiş, yükleniciye maddi yazım hatası sonucu 1 nolu hakedişte … TL eksik hakediş tahakkuk ettirilmiş olduğunu,

6 nolu hakedişte denetim aracı ve hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ile ilgili 1er gün sehven fazla girilmiş ve … TL fazla rakam maddi hata sonucu yazılmış ise de zaten yukarıda açıklandığı üzere yükleniciye … TL eksik tahakkuk yaptırılmış olup kamu zararı bulunmadığını

belirterek verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

BAŞSAVCILIK MÜTALAASI

Temyiz Dilekçelerine ilişkin Başsavcılık Mütalaasında;

“Temyize konu olan 5. Dairenin 10.02.2020 tarih ve 45 no.lu ilamın 8 inci maddesinde; ” … 8 ay süreli … Belediyesi Temizlik Hizmet Alımı işinde 1 no.lu hakedişte (Mayıs 2017 dönemi) 1 adet denetim aracı için 31 gün üzerinden ücret ödenmesi gerekirken (ihalede ücretin günlük belirlenmesi nedeniyle) … gün üzerinden ücret ödendiği, yine 6 ve uzatılan döneme ait 1 no.lu hakedişlerde denetim aracı ve hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ücretlerinin birer gün fazladan hesap edilerek ödemede bulunulması neticesinde oluşan …TL kamu zararının … işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine, …” karar verildiği görülmektedir.

Sorumlunun temyiz dilekçesinde; ” …

Sayıştay ilamının 8. Sıra no.da Temizlik Hizmet Alımı işinde denetim 1 nolu hakedişte 31 gün yerine … gün üzerinden hakediş yapıldığı kamu zararına sebebiyet verildiği tespiti yapılmıştır. Hâlbuki yukarıda da açıklandığı üzere 2 adet araç çalıştığı yapılan işlerin cinsinde belirtilmiş fakat maddi hata sonucu tek aracın fiyatı girilmiştir. Eksik miktarda hakediş bedeli hesaplanmış olup yüklenicinin alması gereken bedel 2x…x…= … TL olup, eksik kısım … TL’lik ilave hakedişin yükleniciye ödenmesi gerekir. (Ek-4 deki söz konusu 1 nolu hakediş icmali.)

Bu sebeple kamu zararına sebebiyet verilmemiş, yükleniciye maddi yazım hatası sonucu 1 nolu hakedişte … TL eksik hakediş tahakkuk ettirilmiştir.

6 nolu hakedişte denetim aracı ve hidrolik sıkıştırmalı çöp-kamyonu ile ilgili 1’er gün sehven fazla girilmiş ve … TL fazla rakam maddi hata sonucu yazılmış ise de zaten yukarıda açıklandığı üzere yükleniciye … TL eksik tahakkuk yaptırılmış olup kamu zararı bulunmamaktadır. (Ek-6 söz konusu 1 nolu ve 6 nolu hakediş icmali.)” denilmektedir. Sorumlu, 2 adet araç çalıştığı hususunun yapılan işlerin cinsinde belirtilmiş fakat maddi hata sonucu tek aracın fiyatının sehven girildiğini, eksik kısım … TL’lik kısmın ilave olarak yükleniciye ödenmesi gerektiğini, 6 nolu hakedişte ise denetim aracı ve hidrolik sıkıştırmalı çöp-kamyonu ile ilgili 1 er gün sehven fazla girilmiş ve …,-TL’lık tutarın maddi hata sonucu yazıldığını ifade ederek eksik araç tahakkuku nedeniyle yüklenicinin oluşan alacağı nedeniyle kamu zararının oluşmadığını belirtmektedir.

Ancak 1 inci maddede yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi, Yeşil Defter kayıtları esas alınarak yapılan hakediş ödemelerinde yükleniciye herhangi bir eksik ödeme söz konusu değildir.

Dolaysıyla, 1 adet denetim aracı için 31 gün üzerinden ücret ödenmesi gerekirken … gün üzerinden ücret ödenmesi, yine 6 ve uzatılan döneme ait 1 no.lu hakedişlerde denetim aracı ve hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ücretlerinin birer gün fazladan hesap edilerek ödemede bulunulması hususunun 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü gereği kamu zararını oluşturduğu ve adı geçen sorumlulardan tahsil edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, tazmin kararının kaldırılması yönündeki sorumluların talebi reddedilerek Daire kararının tasdiki yerinde olur.” denilmektedir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Müteahhit … Tem. Nak. İnş. ve Güv. Sis. San. Tic. Ltd. Şti. ve … Tem. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı yüklenimindeki … TL ihale bedelli 8 ay süreli ve 696 sayılı KHK.’nın 127 nci maddesi hükmü gereğince üç aylık süre uzatımı verilen … Belediyesi Temizlik Hizmet Alımı işinde 1 no.lu hakedişte (Mayıs 2017 dönemi) 1 adet denetim aracı için 31 gün üzerinden ücret ödenmesi gerekirken (ihalede ücretin günlük belirlenmesi nedeniyle) … gün üzerinden ücret ödendiği, yine 6 ve uzatılan döneme ait 1 no.lu hakedişlerde denetim aracı ve hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ücretlerinin birer gün fazladan hesap edilerek ödemede bulunulması neticesinde …TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

İlamda, 1 no.lu hakedişte Mayıs 2017 dönemi için 1 adet denetim aracı için 31 gün üzerinden ücret ödenmesi gerekirken (ücretin teklifte günlük olması nedeniyle) … gün üzerinden ücret ödendiği, yine 6 ve uzatılan döneme ait 1 no.lu hakedişlerde 3 adet denetim aracı ve 3 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ücretlerinin (3×31=93 gün) üzerinden hesaplanması gerekirken (94 gün üzerinden ödenmesi nedeniyle) birer gün fazla ücret hesap edilerek ödemede bulunulduğu ifade edilmiştir.

Yine ilamda, yeşil defterde denetim aracının bir adet yazıldığı, yeşil defterde yapılan işler icmalinde ilgili ayda bir adet denetim aracı çalıştığının listelendiğini ve listenin Harcama Yetkilisi … ve Şef … tarafından imzalandığını, hakedişe de bir adet denetim aracı girilerek ödemenin yapıldığı, teslim tutanağında iki adet denetim aracının bulunmasının, ilgili ayda iki adet denetim aracının çalıştığı anlamına gelmediği, asıl göstergenin yeşil defter olduğu, yeşil defterde de bir adet denetim aracının çalıştığı, dolayısıyla araç gündeliklerinin hakedişe fazla yazılıp belirtildiği ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede, ayrıntıları yukarıda belirtildiği üzere araç ücretlerinin ödenmesinde fazla ödemede bulunulduğu görülmektedir.

Bu itibarla, 45 sayılı ilamın 8’inci maddesiyle …TL’ye verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, oybirliğiyle,

6085 sayılı Kanunun 57 nci maddesi gereği bu Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sayıştay’da karar düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,

Karar verildiği 17.02.2021 tarih ve 49043 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı. (Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı, Tutanak No: 49043, Tutanak Tarihi: 17.2.2021

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir